English Estonian
Avaldatud: 2022-07-12 15:30:00 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Poolaastaaruanne

2022. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm) Q2/22 Q2/21 Muutus 6m/22 6m/21 Muutus
Supermarketid 143,8 141,2 1,8% 283,3 275,1 3,0%
Kaubamaja 26,8 20,8 28,7% 48,5 38,8 25,0%
Autokaubandus 38,6 41,8 -7,6% 72,6 78,0 -6,9%
Turva 2,3 2,2 2,5% 4,5 3,7 24,2%
Kinnisvara 1,5 1,2 30,8% 3,0 2,4 24,5%
Müügitulud kokku 213,0 207,2 2,8% 411,9 398,0 3,5%
           
Supermarketid 3,1 4,9 -35,7% 5,4 6,3 -14,9%
Kaubamaja 2,2 1,3 61,9% 0,5 -0,9 -156,2%
Autokaubandus 3,1 2,2 44,0% 5,3 3,4 55,2%
Turva 0,0 0,0 -37,5% 0,0 0,0 -600,0%
Kinnisvara 2,8 2,4 14,7% 5,4 5,0 9,2%
IFRS 16 -0,6 -1,0 -37,9% -1,0 -1,7 -40,1%
Maksueelne kasum kokku 10,7 9,9 7,7% 15,6 12,1 29,0%

Grupi 2022. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 213,0 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 2,8%. I poolaasta müügitulu oli 411,9 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2021. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 398,0 miljonit eurot, 3,5%. Grupi 2022. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 10,7 miljonit eurot, mis oli 7,7% kõrgem eelmise aasta võrreldava perioodi kasumist. Grupi 2022. aasta 6 kuu puhaskasum oli 11,1 miljonit eurot, mis ületas eelmise võrreldava perioodi tulemust 43,4%. Maksueelne kasum oli I poolaastal 15,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 29,0%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2022. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 4,5 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 4,3 miljonit eurot.

Grupi müügitulude kasvu panustasid II kvartalis segmendid üsna erinevalt. Suurima tulude kasvu (30,8%) saavutas 2021. aasta II kvartalis koroonapiirangutest mõjutatud kinnisvara segment, mis on Grupi kogumüügile siiski väikse mõjuga. Samal põhjusel kasvas jõudsalt kaubamajade segmendi müügitulu. Supermarketite segmendi müügitulu kasvu pidurdas II kvartalis ehmatavast hinnakasvust tingitud klientide ostukäitumise muutus. Tarneraksustega maadlevas Grupi autokaubanduse segmendis müük veidi langes. Kvartali lõpus oli lisaks tarneprobleemidele tunda ka autoturu üldist jahenemist. Grupi kulubaasi mõjutasid tormiliselt kasvanud hindadega kütuse- ja elektrikulud ning hinnakasvu survel kasvanud palgakulud. Vastukaaluks suutis Grupp hoida tugevat müügimarginaali, mille suurim toetus tuli autosegmendist, kus autode piiratud saadavus võimaldas rakendada kasumlikumat hinnakujundust.

16. juunil avati Tallinnas Lasnamäel 1500m2 üldpinnaga uus Priisle Selver. Priisle Selver asub kümnekordse uusarenduse Priisle Kodu esimesel korrusel. Kaupluse formaadiks on supermarket, mille sortimenti kuulub ca 10 000 toidu- ja esmatarbekaupa. Käesoleval aastal on supermarketite segmendis kavas avada veel üks uus kauplus ning renoveerida samuti üks kauplus. Lisaks on plaanis laiendada SelveEkspressi iseteeninduslahendust kõigisse Selver ABC kauplustesse. Jätkuvalt on fookuses kasvava nõudlusega Grupi e-poodide platvormide uuendamine ning teenuste arendamine. Lõppjärgus on ehitustööd Pirita Selveri hoone katusele päikeseenergia tootmise pargi rajamiseks, kus elektrienergiat kasutatakse omatarbimiseks. Sarnane park on lähiajal plaanis rajada ka Viimsi Keskuse katusele. Tartus on käimas uue Selveri projekteerimistööd. Eelmisel aastal põhjalikult uuendatud ning laiendatud Kulinaaria keskusköök sisenes taas uude tootesegmenti - hommikusöökide kategooriasse. Aruandeperioodi algul käivitati Kulinaaria tehases majasisene Bepco kastide transpordiliin, mis võimaldab mööda transpordilinti liigutada kastides valmistooteid otse kaubaväljastuslattu. Sügisest jätkatakse 2019. aastal koostöös TalTechiga alustatud Kulinaaria robotiseerimisprojekti. 2022. aasta esimese poolaasta üheks suuremaks müügipinna uuendusprojektiks oli esimeses kvartalis uuendatud Naistemaailma avamine Kaubamaja Tallinna müügimajas, kus uuenduse sai nii füüsiline keskkond kui ka kaubamärkide valik. Vastavalt strateegilisele otsusele lõpetada jalatsitega kauplemine eraldiseisvates jalatsipoodides, suleti teise kvartali lõpuks kõik ABC Kinga ja SHU kauplused.

Ligi kaks aastat turul olnud mugavat finantslahendust Partner Kuukaart, mille puhul saab klient kohe pärast iseteeninduses ostulimiidi avamist tasuda kõikides Grupi jaekauplustes ja e-poodides tehtud ostude eest järgmisel kuul ühe arvega, kasutas aruandeperioodi lõpu seisuga aktiivselt ligi 16 tuhat püsiklienti. Grupi 100%lisele tütarettevõtjale TKM Finants AS on käesolevaks ajaks väljastatud krediidiandja tegevusluba. Grupi finantsteenuste osutamine on otsustatud edaspidi koondada ühte tütarettevõtjasse, TKM Finants ASi. Sellega seoses on käesoleva aasta augustis kavas võõrandada Tallinna Kaubamaja Grupp AS Kuukaardi teenusega seotud käitis TKM Finants ASile. Nimetatud muudatusega ei kaasne Kuukaardi klientidele muutusi nendega sõlmitud lepingute tingimustes. Plaanitud on laiendada TKM Finants AS poolt pakutavate finantsteenuste portfelli ja hakata Grupi jaesegmentides pakkuma eraisikutele ka järelmaksuteenuseid.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2022. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 283,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 3,0%. II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 143,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 1,8%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2022. aasta I poolaastal ning II kvartalis 0,40 tuhat eurot, kasvades võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga vastavalt 3,1% ja 0,3%. Võrreldavate kaupluste vaates oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile nii I poolaastal kui II kvartalis 0,41 tuhat eurot, kasvades võrrelduna baasperioodiga vastavalt 2,8% ja 1,3%. Kauplustest tehti 2022. aasta I poolaastal 21,0 miljonit ostu, mis oli baasaastast 2,5% enam.

2022. aasta II kvartalis olid nii maksueelne kasum ja puhaskasum 3,1 miljonit eurot, olles baasperioodist 1,7 miljonit eurot väiksem. I poolaasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 5,4 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 0,9 miljonit eurot. Puhaskasum I poolaastal oli 3,3 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 1,5 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult– käesoleval aastal oli dividendide tulumaks 0,6 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast. Kogu Supermarketite segmendi kasum on teenitud Eestis.

I poolaasta majandustulemusi mõjutas juunis Tallinnas avatud uue Priisle Selveri kaupluse lisandunud käive, aga ka avamiseks tehtud ühekordsed kulud ja investeeringud. Supermarketite segmendi tulemused on mõjutatud kiirenenud inflatsioonist, Ukraina kriisist, Covid-19st ning klientide muutunud tarbimisharjumustest. I poolaasta võrdlusbaas 2021. aastal on madalam Selver ABC kaupluste rebrändimise protsessiga kaasnenud kaupluste lühiajalisest sulgemisest. Võrdlusbaas on kõrgem ühe suletud kaupluse ja 2021. aasta kriisi harjal oluliselt kõrgema e-kaubanduse ja tööstuskaupade baasi võrra. E-kaubanduse ja tööstuskaupade müügitulu jäi II kvartalis alla eelmise aasta taseme. Supermarketite segmenti kuuluva Kulinaaria keskusköögi, mille toodangust küll üle 90% müükase grupisisestele kauplusekettidele, grupiväline müügitulu kasvas II kvartalis 39% võrreldes aasta varsema sama perioodiga. Kulinaaria aruandeperioodi käibe kasvus peegeldub veel võrdlusperioodil kehtinud koroonapiirangute ajal tekkinud käibelangus, kuid samas nähakse käibe kasvu taga ka uutele toodetele suunatud turunduskampaaniaid. Peolauatoodete segment jätkab kiiret kasvu pandeemiaeelse taseme suunas.

Hoogustunud inflatsioonist mõjutatuna pöördus toidukaupade mahuline müük teises kvartalis langusesse. Paljude kaupade ja teenuste hinnad on maailmaturul kasvanud ning nende kandumist jaemüügi lõpphindadesse on jaekaubandusel võimatu vältida. Mitmetele Vene või Ukraina päritolu toodetele on tulnud leida alternatiivsed tooted, mille hinnatase on mõnevõrra kallim. Hindade kasv on tingitud suuresti elektri, gaasi ja kütuse kallinemisest, mis on oluliselt kasvatanud ettevõttete tegevuskulusid, mis omakorda kanduvad paratamatult edasi kõikide toodete ning teenuste lõpphindadesse, olenemata tegevusalast. Hinnatõusu leevenduseks klientidele jätkab Selver kolmandat aastat külmutatud hindade kampaaniaga, mille raames on fikseeritud rohkem kui 400 toote hinnad. Käesoleva aasta I kvartalis Eesti turule 8 kauplusega sisenenud Lidli kaupluste kett ei ole Selveri kaupluste müügitulemustele olulist mõju avaldanud. Hinnasurvele vastukaaluks on Selver teinud tegevusi efektiivsuse kasvatamiseks. Investeeringud iseteeninduskassadesse ning IT lahendustesse on avaldanud positiivset mõju tööjõuefektiivsusele ning kaupade käitlemise põhiprotsessile. Majandustulemusi mõjutab ka energiakandjate, eelkõige elektrihinna oluline tõus, andes segmendi tegevuskuludesse olulise mahuga kasvu, lisades kuludesse 2,7 miljonit eurot.

Selver plaanib käesoleval aasta II poolaastal avada ühe uue kaupluse ning renoveerida samuti ühe kaupluse. Jätkuvalt on fookuses kasvava nõudlusega e-poe teenuse arendamine. Kui hetkel on SelveEkspressi teenus klientidele kättesaadav kõikides Selver kauplustes ning osades Selver ABC kauplustes, siis käesoleva aasta lõpuks on eesmärk pakkuda iseteeninduslahendust kõikides Selver ABC kauplustes.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2022. aasta 6 kuu müügitulu oli 48,5 miljonit eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi müüke 25,0%. II kvartali müügitulu oli 26,8 miljonit eurot, mis oli eelmisest aastast parem 28,7%. Kaubamajade segmendi 2022. aasta 6 kuu maksueelne kasum oli 0,5 miljonit eurot. Maksueelne kasum suurenes 1,4 miljoni euro võrra võrreldes aasta varasemaga. II kvartalis oli maksueelne kasum 2,2 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta võrreldavast perioodist parem 62,0%.

Kaubamaja müügimajade 6 kuu keskmine müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,3 tuhat eurot kuus, mis on 28% kõrgem, kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamaja tulemust mõjutas positiivselt varude parem seis, mistõttu ei alanud suur allahindluskampaania nii jõuliselt kui eelmisel aastal, kus müügimajad olid üle kuu aja suletud. Kaubamaja esimese poolaasta üheks suurimaks uudiseks klientidele oli uuendatud Naistemaailma avamine Tallinna müügimajas, kus uuenduse sai nii füüsiline keskkond kui ka kaubamärkide valik. Tarbimistrendides ja ka Kaubamaja klientide käitumises kajastub jätkuvalt tugev fookus kodule ja kodukaupadele. Esimeses kvartalis toimunud Kodu Aeg kampaania tulemus on ajaloos ületatud vaid eelmisel aastal. Väga hästi on klientide poolt vastu võetud ka uuendatud Ilumaailm – häid tulemusi näitavad igapäevased müügid ning kevadise Ilu Aeg kampaania tulemused olid viimase 5 aasta parimad.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2022. aasta teise kvartali müügitulu oli 1,5 miljonit eurot, kasvades 2021. aasta sama perioodiga võrreldes 49,0%. Teise kvartali kasum oli 0,04 miljonit eurot, mis oli 2021. aasta võrreldava perioodiga võrreldes suurem 0,02 miljonit eurot. 2022. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 2,9 miljonit eurot, mis on kasvanud 2021. aasta sama perioodiga võrreldes 41,8%. 2022. aasta esimese poolaasta kasum oli 0,02 miljonit eurot, mis oli 2021. aasta võrreldava perioodi tulemist suurem 0,05 miljonit eurot.

Kaupluste toimimine võrreldes 2021. aastaga oli normaalne ja ootuspärane, kuivõrd ei olnud viirusest tulenevaid sulgemisi ja piirangud tervikuna olid leebemad. Teise kvartali müügitulu kasvatasid atraktiivsed müügikampaaniad ja kaubanduskeskuste külastatavuse oluline tõus, seda ka riiki saabunud Ukraina sõjapõgenike arvelt.

Alates 01.04.2021 Kaubamajade segmendis raporteeritava TKM King AS poolt opereeritavate jalatsikaupluste müügitulu oli 2022. aasta esimesel poolaastal 2,0 miljoni eurot. 2022. aasta esimese poolaasta kasum oli 0,02 miljonit eurot, mis võrreldes 2021. aasta sama perioodiga oli 0,6 miljoni euro võrra suurem. 2022. aasta teise kvartali müügitulu oli 0,7 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes 57,3%. Seoses planeeritust edukamate kaupluste lõpumüükidega, kus toimus jõuline varude realiseerimine, oli teise kvartali kasum 0,4 miljonit eurot. Kvartali lõpuks suleti vastavalt Grupi strateegiale kõik ABC KING ja SHU kauplused, lõpetati üürilepingud keskustega ning koondati kaupluste töötajad, mistõttu jäi TKM King ASis tegutsema vaid jalatsite maaletoomise valdkond. 2022. aastal on kavas läbi viia Selver AS ja TKM King AS ühinemine, mille eesmärgiks on nii jalatsite kui ka teiste peamiselt supermarketi segmendile mõeldud tööstuskaupade maaletoomise koondamine Selverisse.

Autokaubandus

Autokaubanduse segmendi 2022. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 72,6 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6,9%. Teise kvartali 38,6 miljoni euro suurune müügitulu oli 2021. aasta teise kvartali müügitulust nõrgem 7,6%. Esimesel poolaastal müüdi kokku 2 638 uut sõidukit, sellest teises kvartalis 1 361 sõidukit. Segmendi 2022. aasta esimese poolaasta puhaskasum oli 4,8 miljonit eurot, ületades 1,7 miljoni euro võrra aasta varasemat sama perioodi kasumit. Segmendi 2022. aasta esimese poolaasta maksueelne kasum oli 5,3 miljonit eurot, ületades 2021. aasta esimese poolaasta kasumit 1,9 miljoni euroga. 2022. aasta teise kvartali maksueelne kasum oli 3,1 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 1,0 miljoni euro võrra suurem.

Maailmas jätkuvalt valitsev tarnekriis ja sellele hoogu juurde andnud Ukraina sõda on hoidnud autolaod tühjad ja ei anna ka lähitulevikus lootust laovarude tekkimiseks. Grupi poolt Baltikumis maale toodavate KIAde saadavus on olnud veidi parem kui Peugeot’ ja Škoda uute sõidukite saadavus, kuid viimane on siiski tuntavalt pidurdanud Grupi automüügi tulude kasvu. Tulenevalt heitlikust turuolukorrast on Grupp otsustanud uute automajade rajamise pisut edasi lükata, et jälgida ja hinnata maailmamajanduses toimuvat.

Mudelivalikusse ootame lisanduma uusi elektriautosid, nagu Kia e-Niro ja maailmas palju positiivset tagasisidet pälvinud KIA EV-6.

Turvasegment

Turvasegmendi 2022. aasta I poolaasta kontserniväline müügitulu oli 4,5 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 24,2%. Segmendi I poolaasta maksueelseks kasumiks kujunes 0,03 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oli tulemus 0,04 miljoni euro võrra parem. Segmendi 2022. aasta II kvartali kontserniväline müügitulu oli 2,3 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,5%. Segmendi II kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 0,03 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oli see 0,02 miljoni euro võrra nõrgem tulemus.

Kiiremini kasvasid rahavedude ja juhtimiskeskuse teenuste valdkonnad. Ainukesena oli languses tehnikaprojektide valdkond, kus käive vähenes ligi kolmandiku võrra, põhjuseks projektide viibimine ja tarneprobleemid. Kasumlikkusele mõjuvad jätkuvalt negatiivselt tööjõupuudus ja kõrged energiahinnad. Kütusehindade kasv vähendas I poolaastal kasumit 0,05 miljoni euro võrra.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2022. aasta I poolaasta grupiväline müügitulu oli 3,0 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga sama perioodiga võrreldes 24,5%. Segmendi II kvartali grupiväline müügitulu oli 1,5 miljonit eurot. Müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 30,8%. Kinnisvarade segmendi 2022. aasta I poolaasta maksueelseks kasumiks kujunes 5,4 miljonit eurot, kasum kasvas 9,2%. Segmendi II kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,8 miljonit eurot. Maksueelne kasum kasvas võrdlusperioodil 14,7%.

Segmendi müügitulu ja kasumi märgatav kasv oli ühelt poolt tingitud võrdlusperioodil kehtinud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute perioodil üürnikele tehtud ajutiste üürisoodustuste mõjust, kuid olulist mõju omas ka rekonstrueeritud ärikeskuse avamine Salaspilsis Lätis. Samuti on Tartu Kaubamaja keskuses lisandunud uusi üürnike. Kaubanduskeskuste külastatavus oli II kvartalis jõudnud juba pandeemiaeelse taseme lähedale. Klientide ostukäitumine näitab, et koroonapiirangutest tulenev veebiostlemise mõju tavakaubandusele on olnud oodatust lühiajalisem ning klient hindab jätkuvalt kõrgelt kohapealset kvaliteetset teenindust. Viimsi Keskuse külastatavust mõjutas II kvartali lõpus Randvere-Rohuneeme ringristmiku ning Randvere ja Aiandi tee vahelise teelõigu remont. Tipptundidel võib täheldada kuni 10%list külastatavuse langust.

Aruandeperioodil on kinnisvaraettevõtted teinud investeeringuid tehnosüsteemide energiatarbe täpsemaks mõõtmiseks ja juhtimiseks, näiteks Tartu Kaubamaja keskuses juhitakse ventilatsioonisüsteemi CO2 mõõturite abil. Lõppjärgus on ehitustööd Pirita Selveri hoone katusele päikeseenergia tootmise pargi rajamiseks, elektrienergiat kasutatakse omatarbimiseks. Sarnane park on lähiajal plaanis rajada ka Viimsi Keskuse katusele. Tartus on käimas uue Selveri projekteerimistööd.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

  30.06.2022 31.12.2021
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod 13 546 29 981
Nõuded ja ettemaksed 19 011 20 673
Varud 71 484 68 369
Käibevara kokku 104 041 119 023
Põhivara    
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 304 304
Sidusettevõtjad 1 747 1 745
Kinnisvarainvesteeringud 62 773 62 690
Materiaalne põhivara 424 066 431 263
Immateriaalne põhivara 20 713 20 284
Põhivara kokku 509 603 516 286
VARAD KOKKU 613 644 635 309
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 35 450 40 646
Võlad ja ettemaksed 93 383 111 345
Lühiajalised kohustused kokku 128 833 151 991
Pikaajalised kohustused    
Võlakohustused 256 712 238 705
Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 476 4 476
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 369 267
Pikaajalised kohustused kokku 261 557 243 448
KOHUSTUSED KOKKU 390 390 395 439
Omakapital    
Aktsiakapital 16 292 16 292
Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603
Ümberhindluse reserv 108 231 109 543
Jaotamata kasum 96 128 111 432
OMAKAPITAL KOKKU 223 254 239 870
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 613 644 635 309

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

  II kvartal 2022 II kvartal 2021 6 kuud 2022 6 kuud 2021
         
Müügitulu 212 996 207 187 411 919 397 953
Muud äritulud 535 1 151 862 1 356
         
Müüdud kaupade kulu -153 471 -154 986 -299 784 -300 302
Teenuste kulud -14 377 -11 337 -29 014 -22 863
Tööjõukulud -23 881 -21 300 -46 228 -42 137
Põhivara kulum ja väärtuse langus -9 779 -9 615 -19 421 -19 472
Muud ärikulud -174 -59 -487 -309
Ärikasum 11 849 11 041 17 847 14 226
Finantstulud 1 1 2 2
Finantskulud -1 232 -1 189 -2 391 -2 265
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil 44 49 102 97
Kasum enne tulumaksustamist 10 662 9 902 15 560 12 060
Tulumaks -1 0 -4 480 -4 333
Aruandeperioodi puhaskasum 10 661 9 902 11 080 7 727
Muu koondkasum        
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse        
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku 0 0 0 0
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 10 661 9 902 11 080 7 727
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta
(eurodes)
0,26 0,24 0,27 0,19

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

ManusBors_Kaubamaja_2Q2022_est.pdf