Paskelbta: 2019-11-06 12:27:46 CET
MAXIMA GRUPE, UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl pasikeitimų MAXIMA GRUPĖ, UAB stebėtojų taryboje

MAXIMA GRUPĖ, UAB (toliau – Bendrovė) stebėtojų tarybos narei Raimondai Kižienei pateikus pranešimą dėl atsistatydinimo, 2019 m. lapkričio 6 d. vienintelis Bendrovės akcininkas priėmė sprendimą atšaukti ją iš stebėtojų tarybos narės pareigų ir naujuoju Bendrovės stebėtojų tarybos nariu iki šiuo metu veikiančios Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos paskirti Mantą Kuncaitį.

Bendrovės stebėtojų tarybos nariais šiuo metu yra Ignas Staškevičius, Evelina Černienė ir Mantas Kuncaitis.

Kontaktinis asmuo: Giedrė Rutkauskaitė, +370 635 24523, giedre.rutkauskaite@maximagrupe.eu