Julkaistu: 2003-11-11 11:20:07 CET
Citycon Oyj
Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MU
Citycon Oyj      Pörssitiedote 11.11.2003 klo
12.20

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n
mukaisesti ilmoitamme, että 
Citycon Oyj on vastaanottanut Sampo Oyj:ltä
arvopaperimarkkinalain 
2 luvun 9 §:n mukaisen 11.11.2003 päivätyn
ilmoituksen, jossa 
Sampo Oyj on ilmoittanut seuraavaa:

Vakuutusosakeyhtiö
Henki-Sammon osuus Citycon Oyj:n osakepääomasta 
ja äänimäärästä on 10.11.2003
tehdyn osakekaupan johdosta 
alittanut 5 %.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun
9 §:n nojalla ilmoitetaan 
Rahoitustarkastukselle ja Citycon Oyj:lle seuraavat
tiedot:

1. Kohdeyhtiön nimi: Citycon Oyj, Y-tunnus 0699505-3

2.
Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 10.11.2003

3. Osakekohtaisesti
tarkka osuus Citycon Oyj:n äänimäärästä ja 
osakepääomasta

Yhtiö    
Kpl-määrä   Osuus osakepääomasta   Osuus
                
           äänimäärästä
Vakuutus-
osakeyhtiö
Henki-Sampo     
0      0 %         0 %
Yhteensä       0      0 %   
      0 %

Citycon Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 105 777 858
osakkeesta. 
Ääniä osakkeilla on yhteensä 105 777 858 kappaletta. Tiedot

perustuvat 11.11.2003 kaupparekisteritietoihin.

4. Osakkeenomistajan nimi:
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo, Y-
tunnus 0641130-2


CITYCON OYJ
Petri
Olkinuora
puhelin 0400-333 256

Jakelu: Helsingin Pörssi,
Rahoitustarkastus