Julkaistu: 2010-08-12 08:00:00 CEST
Marimekko Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010
Marimekko Oyj        OSAVUOSIKATSAUS                  

               12.8.2010 klo 9.00               
 

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010             
   

Tammi-kesäkuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski hieman;
liikevoitto 
parani selvästi. Liikevaihto laski 1,6 % ja oli 31,8 milj. euroa
(32,3 milj.  
euroa). Liikevoitto nousi 1,8 milj. euroon (1,0 milj. euroa).
Kauden tulos   
verojen jälkeen oli 1,4 milj. euroa (0,8 milj. euroa) ja
osakekohtainen tulos  
0,17 euroa (0,10 euroa). Koko vuoden 2010 arvio on
muuttumaton: konsernin    
liikevaihdon ja liikevoiton ennakoidaan olevan
suunnilleen vuoden 2009 tasolla. 

                1-6/   
1-6/  Muutos,  1-12/       
                2010  
 2009     %   2009       

Liikevaihto, 1 000 euroa   
31 755  32 262    -1,6  72 473       
Liikevoitto, 1 000 euroa  
  1 811   1 037    74,6  6 291       
Voitto ennen veroja,   
                           
 1 000 euroa      
    1 836   1 084    69,4  6 354       
Kauden voitto, 1 000
euroa   1 363    802    70,0  4 701       
Tulos/osake, euroa
       0,17   0,10        0,59       
Oma
pääoma/osake, euroa     3,68   3,47    6,1   3,96       

Liiketoiminnan rahavirta,                          
 
 1 000 euroa          -964   1 274        9 941     
  
Oman pääoman tuotto (ROE), %   8,9    5,4        14,8    
   
Sijoitetun pääoman                           
    
 tuotto (ROI), %        11,8    7,3        20,1  
     
Omavaraisuusaste, %       78,9   77,8        77,7 
      

Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:                
        

”Marimekon kannattavuuden kehitys vuoden ensimmäisellä
puoliskolla oli varsin  
hyvä. Liikevoitto parani 74,6 % ja nousi 1,8
miljoonaan euroon. Olen tyytyväinen
siihen, että vuonna 2009 toteutetut
toiminnan tehostamistoimet sekä       
liiketoiminnan jatkuva
kehittäminen alkavat nyt tuottaa tulosta. Konsernin   
liikevaihto laski
1,6 %. Lasku selittyy pääosin vuoden 2009 ensimmäisellä    
neljänneksellä
Suomessa varastojen pienentämiseksi toteutetusta mittavasta   

hintavetoisesta kampanjasta. Jälleenmyyjävetoisten kotimaan
konseptimyymälöiden 
myynnissä oli nähtävissä piristymisen merkkejä.     
           

Olen luottavainen Marimekon toiminnan kehittymisen
suhteen, ja aiommekin siksi 
investoida entistä enemmän luodaksemme
edellytykset tulevaisuuden kasvulle.   
Panostamme erityisesti
tuotevalikoiman kehittämiseen sekä uusien myymälöiden ja 
jakelukanavien
avaamiseen Yhdysvalloissa, Pohjois-Euroopassa ja Itä-Aasiassa.  
Toteutetut
panostukset rasittivat tulosta jo toisella neljänneksellä, ja tämä  
tulee
jatkumaan myös loppuvuonna.”                       


Vuoden 2010 kalenteri                           
  
Marimekko Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2010 julkaistaan
torstaina   
4.11.2010 klo 9.00.                      
        

Lisätietoja:                        
          
Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, puh. 09 758 71     
           
Talousjohtaja Thomas Ekström, puh. 09 758 7261     
            

MARIMEKKO OYJ                   
              
Konserniviestintä                
               

Piia Pakarinen                
                 
Puh. 09 758 7293              
                  
Faksi 09 755 3051            
                   
Sähköposti: piia.pakarinen@marimekko.fi
                    

JAKELU:              
                      
NASDAQ OMX Helsinki Oy      
                       
Keskeiset tiedotusvälineet   
                        
Marimekon kotisivut
www.marimekko.fi                      

Marimekko on
vuonna 1951 perustettu johtava suomalainen tekstiili- ja     

vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista
kuvioista
ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia
vaatteita,    
sisustustekstiilejä, laukkuja ja muita asusteita. Tuotteita
myydään noin 40   
maassa. Lisenssillä Marimekko-tuotteita valmistetaan eri
puolilla maailmaa.   
Vuonna 2009 yhtiön liikevaihto oli 72,5 miljoonaa
euroa, josta kansainvälisen  
myynnin osuus oli 27,3 %. Konsernin
palveluksessa on noin 370 henkeä. Yhtiön  
osake noteerataan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä.                  

MARIMEKKO OYJ:N
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010                


MARKKINAKATSAUS                              
  

Suhdannetilanne Suomessa on kohentunut alkuvuonna jo melko lähelle
pitkäaikaisia
keskiarvoja ja elpymisen odotetaan jatkuvan loppuvuoden.
Lyhyellä aikavälillä  
myös maailmantalouden odotetaan elpyvän edelleen.
Kaupan alan tilanne on    
parantunut alkukesällä, mutta jää vielä
tavanomaista heikommaksi.        
(Elinkeinoelämän keskusliitto EK:
Suhdannebarometri, elokuu 2010)        
Tammi-kesäkuussa 2010 Suomen
vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi 1,9 %     
(Tilastokeskus: Kaupan
liikevaihtokuvaaja 2010, kesäkuu, pikaennakko).     
Tammi-toukokuussa
2010 vaatteiden vähittäismyynti (ilman urheiluvaatteita) nousi
3,3 %
(Tekstiili- ja Muotialat TMA). Naisten vaatteiden myynti kasvoi 1,8 %,  

miesten vaatteiden 6,4 % ja lasten vaatteiden 3,9 %. Laukkujen myynti laski 
 
0,4 %. Tammi-toukokuussa 2010 vaatteiden (SITC 84) vienti ja tuonti
laskivat  
5 %; tekstiilien (SITC 65) vienti laski 11 % ja tuonti nousi 9 %
(Tullihallitus,
kuukausikatsaus, toukokuu 2010).               
         

LIIKEVAIHTO                        
           

Huhti-kesäkuu                     
             
Huhti-kesäkuussa 2010 Marimekko-konsernin
liikevaihto laski 1,6 % ja oli 15 747 
tuhatta euroa (15 999 tuhatta euroa).
Lasku johtui kansainvälisen myynnin    
vähenemisestä; myynti laski 11,2 %
ja oli 4 334 tuhatta euroa (4 883 tuhatta  
euroa). Suomessa liikevaihto
kasvoi 2,7 % ja oli 11 413 tuhatta euroa (11 116  
tuhatta euroa).      
                           

Tammi-kesäkuu     
                             
Tammi-kesäkuussa
2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 1,6 % ja oli 31 755 
tuhatta euroa
(32 262 tuhatta euroa). Suomessa liikevaihto supistui 1,8 % ja oli
21 598
tuhatta euroa (21 990 tuhatta euroa). Lasku selittyy pääosin vuoden 2009

ensimmäisellä neljänneksellä varastojen pienentämiseksi toteutetusta
mittavasta 
hintavetoisesta kampanjasta. Kansainvälinen myynti laski 1,1 % ja
oli 10 157  
tuhatta euroa (10 272 tuhatta euroa). Kansainvälisen myynnin
osuus konsernin  
liikevaihdosta oli 32,0 % (31,8 %).            
           

Tuotelinjoittain konsernin liikevaihto jakautui
seuraavasti: vaatetus 40,8 %,  
sisustus 42,9 % ja laukut 16,3 %.
Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli 
seuraava: Suomi 68,0 %, muut
Pohjoismaat 10,8 %, muu Eurooppa 7,7 %,      
Pohjois-Amerikka 5,1 % ja
muut maat (Japani sekä muut Euroopan ja        
Pohjois-Amerikan
ulkopuoliset alueet) 8,4 %.                  


LIIKETOIMINTAKATSAUKSET                          
  

Vaatetus                                
    
Tammi-kesäkuussa 2010 vaatetus-tuotelinjan liikevaihto laski 4,6 % ja
oli 12 942
tuhatta euroa (13 560 tuhatta euroa). Suomessa ja markkina-alueella
muu Eurooppa
myynti supistui hieman. Muilla markkina-alueilla myynti kasvoi
jonkin verran.  
Kansainvälisen myynnin osuus vaatetus-tuotelinjan
liikevaihdosta oli 26,4 %.  

Sisustus                   
                 
Sisustus-tuotelinjan liikevaihto nousi 5,3
% ja oli 13 625 tuhatta euroa (12 938
tuhatta euroa). Markkina-alueella muu
Eurooppa myynti kasvoi hyvin, Suomessa,  
Pohjois-Amerikassa ja
markkina-alueella muut Pohjoismaat jonkin verran. Myynti 
Japaniin laski
hieman. Kansainvälisen myynnin osuus sisustus-tuotelinjan    

liikevaihdosta oli 37,1 %.                          
 

Laukut                                  
   
Laukut-tuotelinjan liikevaihto laski 10,0 % ja oli 5 188 tuhatta euroa
(5 764  
tuhatta euroa). Myynti väheni kaikilla markkina-alueilla.
Kansainvälisen myynnin
osuus laukut-tuotelinjan liikevaihdosta oli 32,5 %.  
            

Kotimaanmyynti                   
              
Tammi-kesäkuussa 2010 Marimekon vähittäismyynti
eli omien kotimaanmyymälöiden  
myynti laski 5,7 %. Tukkumyynti Suomessa
kasvoi 3,0 %. Sekä vähittäis- että   
tukkumyyntiin kotimaassa vaikutti
heikentävästi vuoden 2009 ensimmäisellä    
neljänneksellä varastojen
pienentämiseksi toteutettu mittava hintavetoinen   
kampanja.       
                            

Kansainvälinen
myynti                             

Tammi-kesäkuussa 2010 Marimekon kansainvälinen myynti (ent. vienti ja    
 
ulkomaantoiminnot) laski 1,1 % ja oli 10 157 tuhatta euroa (10 272 tuhatta 
  
euroa). Markkina-alueella muut Pohjoismaat liikevaihto nousi
vertailukaudesta  
4,4 % ja oli 3 434 tuhatta euroa (3 288 tuhatta euroa).
Liikevaihdon kasvuun  
vaikutti Ruotsin kruunun vahvistuminen.
Pohjois-Amerikassa myynti nousi 3,1 % ja
oli 1 611 tuhatta euroa (1 563
tuhatta euroa). Markkina-alueella muut maat   
liikevaihto laski 2 664
tuhanteen euroon, mikä on 9,8 % vähemmän kuin vuotta  
aikaisemmin (2 952
tuhatta euroa). Lasku johtui edellisen vuoden ensimmäiselle 
neljännekselle
ajoittuneista uusien konseptimyymälöiden avauksista ja niiden  

alkuvarastojen toimituksista sekä laukkujen myynnin laskusta kuluvan vuoden 
 
toisella neljänneksellä. Markkina-alueella muu Eurooppa liikevaihto laski
0,9 % 
ja oli 2 448 tuhatta euroa (2 469 tuhatta euroa).           
    

Lisenssimyynti                           
      
Kauden lisenssitulot kasvoivat selvästi.             
       

Tuotanto                           
         
Tammi-kesäkuussa 2010 Herttoniemen-kangaspainon
tuotantomäärä nousi 14 %.    
Sulkavan-tehtaan tuotantomäärä väheni jonkin
verran verrattuna edellisen vuoden 
vastaavan kauteen. Kiteen-tehtaan
tuotantomäärä laski huomattavasti vuonna 2009 
toteutettujen tuotantorakenteen
muutosten johdosta.               

TULOS           
                          

Huhti-kesäkuu     
                            
Huhti-kesäkuussa 2010
konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta 44,4 % ja oli
588 tuhatta euroa
(1 058 tuhatta euroa). Tulos osaketta kohden oli 0,05 (0,10  
euroa). Ero
vertailukauteen johtuu                       

toteutetuista panostuksista tuotekehitykseen ja kansainvälisen
jakeluverkoston 
kehittämiseen.                       
          

Tammi-kesäkuu                      
            
Tammi-kesäkuussa 2010 konsernin liikevoitto kasvoi
74,6 % ja oli 1 811 tuhatta 
euroa (1 037 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus
liikevaihdosta oli 5,7 % (3,2 %).
Kauden markkinointikulut olivat 1 365
tuhatta euroa (1 724 tuhatta euroa), joka 
on 4,3 % (5,3 %) konsernin
liikevaihdosta.                   

Kauden tulosta
paransivat keskimääräisten myyntikatteiden kohoaminen ja    

vertailukautta alhaisemmat markkinointikulut. Koko vuoden markkinointikulut 
 
tulevat olemaan vuoden 2009 tasolla. Tulokseen vaikuttivat parantavasti
myös  
vuoden 2009 aikana toteutetut toiminnan tehostamistoimet. Panostukset
     
tuotekehitykseen ja kansainvälisen jakeluverkoston kehittämiseen
puolestaan   
vaikuttivat tulokseen heikentävästi.             
         

Konsernin poistot olivat 723 tuhatta euroa (697 tuhatta
euroa) eli 2,3 % (2,2 %)
liikevaihdosta. Nettorahoitustuotot olivat 25 tuhatta
euroa (47 tuhatta euroa) 
eli 0,1 % (0,1 %) liikevaihdosta.         
              

Kauden tulos verojen jälkeen oli 1 363 tuhatta
euroa (802 tuhatta euroa) eli 4,3
% (2,5 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen
tulos oli 0,17 euroa (0,10 euroa).   

INVESTOINNIT            
                      

Konsernin bruttoinvestoinnit
olivat 523 tuhatta euroa (521 tuhatta euroa) eli  
1,6 % (1,6 %)
liikevaihdosta. Pääosa investoinneista kohdistui         

tietokoneohjelmistojen hankintoihin ja päivityksiin.             
 

OMAVARAISUUS JA RAHOITUS                         
   

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden päättyessä 78,9 % (77,8 %
30.6.2009, 77,7 
% 31.12.2009). Rahavaroilla vähennettyjen korollisten
velkojen suhde omaan   
pääomaan (gearing) oli -17,4 %, kun se
edellisvuoden vastaavan kauden lopussa  
oli -8,1 % (-32,2 % 31.12.2009).  
                      

Konsernin rahoitusvelat olivat
kauden lopussa 0 euroa (0 euroa). Katsauskauden 
päättyessä konsernin
rahavarat olivat 5 139 tuhatta euroa (2 258 tuhatta euroa).

OSAKE JA
KURSSIKEHITYS                             


Osakepääoma                                
  
Kauden päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu
osakepääoma 
oli 8 040 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 040 000 kappaletta.
       

Osakeomistus                         
         
Katsauskauden lopussa Marimekolla oli arvo-osuusrekisterin
mukaan 6 749 (6 729) 
osakkeenomistajaa. Osakkeista oli hallintarekisterissä
14,0 % ja ulkomaalaisten 
omistuksessa 15,9 %. Yhtiön hallituksen jäsenten ja
toimitusjohtajan suorassa  
tai välillisessä omistuksessa oli 1 086 440
osaketta eli 13,5 % yhtiön     
osakepääomasta ja osakkeiden edustamasta
äänivallasta.             

Suurimmat osakkeenomistajat
arvo-osuusrekisterin mukaan 30.6.2010        

            
       Osakkeita  Osuus osakkeista       
           
      ja ääniä, kpl   ja äänistä, %       

1. Muotitila Oy 
          1 045 200       13,00       
2. Semerca
Investment Ltd       850 377       10,58       
3. ODIN
Finland            403 468        5,02       
4. 
Keskinäinen                                 
 
 työeläkevakuutusyhtiö Varma     385 920        4,80       

5. Sijoitusrahasto Nordea Nordic                      
 
  Small Cap              268 594        3,34     
  
6. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö                    
   
  Ilmarinen              265 419        3,30   
    
7. Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö   220 000        2,74  
     
8. Sairanen Seppo            71 379        0,89 
      
9. Sijoitusrahasto Tapiola Suomi    58 555       
0,73       
10. Liikesivistysrahaston                 
          
  Kannatusyhdistys ry         50 000     
  0,62       
11. Scanmagnetics Oy           40 000    
   0,50       
12. Fromond Elsa             37 000   
    0,46       
13. Haapanala Auvo            35 000  
     0,43       
14. Westerberg Olof           33 600 
      0,42       
15. Karvonen Eero            27 900
       0,34       
Yhteensä               3 792
412       47,17       
Hallintarekisteröidyt        
1 128 776       14,04       
Muut                
 3 118 812       38,79       
Yhteensä             
  8 040 000       100,00       

Liputukset          
                         
SEB Asset Management S.A:n
osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 
nousi 5.2.2010 tehdyllä
osakekaupalla 5,13 %:iin eli 412 259 osakkeeseen.    

SEB Asset
Management S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta         
ja
äänimäärästä laski 0,00 %:iin eli 0 osakkeeseen osakelainan johdosta    

15.4.2010 ja palautui 5,13 %:iin eli 412 259 osakkeeseen osakelainan
päättyessä 
28.4.2010.                            
       

Credit Suisse Group AG:n hallinnoimien yhteisöjen
yhteenlaskettu osuus Marimekko
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä nousi 5,60
%:iin eli 450 000 osakkeeseen  
20.4.2010 tehdyllä osakekaupalla. Kaupan
jälkeen Credit Suisse Securities    
(Europe) Ltd omisti 400 000 osaketta
ja Credit Suisse Securities (USA) LLC   
50 000 osaketta. Edellä
mainittujen Credit Suisse Group AG:n hallinnoimien   
yhteisöjen
yhteenlaskettu osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 
laski
23.4.2010 tehdyllä osakekaupalla alle 5,00 %:iin.            


Valtuutukset                                
  
Katsauskauden päättyessä hallituksella ei ollut voimassa olevia
valtuuksia   
osakeanteihin, ei optio- eikä vaihtovelkakirjalainoihin eikä
omien osakkeiden  
ostoon tai luovuttamiseen.                
           

Osakkeiden vaihto                   
             
Katsauskauden aikana Marimekon osakkeita vaihdettiin
yhteensä 621 663 kappaletta
eli 7,7 % yhtiön koko osakekannasta. Osakkeiden
yhteenlaskettu vaihtoarvo oli  
6 907 002 euroa. Osakkeen alin kurssi oli
10,00 euroa, ylin 13,29 euroa ja   
keskikurssi 11,17 euroa. Kauden lopussa
osakkeen päätöskurssi oli 11,26 euroa. 
Yhtiön markkina-arvo 30.6.2010 oli
90 530 400 euroa (77 184 000 euroa 30.6.2009,
82 812 000 euroa 31.12.2009).  
                        

HENKILÖSTÖ         
                          

Tammi-kesäkuussa 2010
henkilöstöä oli keskimäärin 372 (410) ja kauden lopussa  
375 (409).
Katsauskauden päättyessä henkilöstöstä työskenteli ulkomailla 18
(16)
henkilöä.                                
   

RISKIENHALLINTA JA MERKITTÄVIMMÄT RISKIT               
     

Marimekon riskienhallinnasta ja liiketoimintaan liittyvistä
keskeisistä     
riskeistä on kerrottu vuoden 2009 vuosikertomuksessa ja
tilinpäätöstiedotteessa.
Yleisissä riskitekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia
hallituksen        
toimintakertomuksessaan 2.2.2010 esittämän
katsauksen jälkeen. Lähiajan     
erityiset riskit liittyvät kuluttajien
ostokäyttäytymisen kehittymiseen.    
Riskienhallinnassa korostuu yhtiön
liiketoiminnan muutosvaiheen hallinta ja   
seuranta sekä riittävän
ydinosaamisen varmistaminen.              

TUTKIMUS- JA
KEHITYSTOIMINTA                          


Marimekon tuotesuunnittelu- ja kehityskustannukset liittyvät        
  
mallistosuunnitteluun. Suunnittelukustannukset kirjataan kuluihin.    
   

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS                  
     

Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen kuuluu kiinteästi
Marimekon      
liiketoimintaan. Merkittävä osa yhtiön ympäristöä
koskevasta liiketoiminnan   
valvonnasta perustuu lakiin ja muihin
määräyksiin. Ympäristö-, terveys- ja   
turvallisuusasioista kerrotaan
vuoden 2009 vuosikertomuksessa. Raportoinnin   
viitekehyksenä sovelletaan
Global Reporting Initiativen (GRI) G3-ohjeistoa.   

VARSINAISEN
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                      


Marimekko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.4.2010 vahvisti vuoden 2009   
  
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja     
   
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa tilivuodelta 2009 
    
hallituksen esityksen mukaisesti 0,45 euroa osakkeelta eli yhteensä
3 618 000,00
euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 20.4.2010 ja osingon
maksupäivä 27.4.2010.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5).
Hallitukseen valittiin    
uudelleen Ami Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim
Karske, Pekka Lundmark ja Tarja  
Pääkkönen. Puheenjohtajana toimii Pekka
Lundmark ja varapuheenjohtajana Mika  
Ihamuotila. Hallituksen toimikausi
kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
loppuun.            
                        

Yhtiökokous päätti, että
yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö      
PricewaterhouseCoopers
Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Karhu.  
Tilintarkastajille
päätettiin maksaa palkkiota laskun mukaan.         


Yhtiöjärjestyksen muutos                          
  
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen Marimekko Oyj:n
yhtiöjärjestyksen  
kohdan 9 muuttamisesta. Muutettu kohta sisältyy 17.3.2010
julkaistuun      
yhtiökokouskutsuun.                  
            

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT         
              

Muutokset yhtiön johdossa           
                
Minna Kemell-Kutvonen aloitti 1.7.2010
Marimekko-konsernin kaikkien       
tuotelinjojen taiteellisena
johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Marimekon omista 
kotimaanmyymälöistä
vastaava, johtoryhmän jäsen Piia Rossi on pyytänyt eroa   
yhtiön
palveluksesta 16.8.2010 alkaen. Konsernin myyntijohtajaksi, vastuullaan 

myynti ja myymälät, on nimitetty 16.8.2010 alkaen Päivi Lonka. Marimekon   
 
tuotannosta, hankinnasta ja sisustus-tuotelinjasta vastaavan johtajan,
Helinä  
Uotilan, jäädessä eläkkeelle 1.11.2010 yhtiön kaikki kolme
tuotelinjaa siirtyvät
yhden tuotejohtajan, Niina Nenosen, alaisuuteen. Kaikki
nimitetyt henkilöt   
toimivat ennestään yhtiön johtotehtävissä.
Organisatorisilla muutoksilla    
pyritään eri tuotelinjojen designin
yhtenäistämiseen, tuotannon ja hankinnan  
tehostamiseen sekä
valikoimasuunnittelun kehittämiseen vastaamaan paremmin eri 
jakelukanavien
tarpeita.                            


Marimekko-konsernin johtoryhmän muodostavat 16.8.2010 alkaen Mika
Ihamuotila  
puheenjohtajana sekä jäseninä Thomas Ekström (talous ja
hallinto), Malin Groop 
(markkinointi), Minna Kemell-Kutvonen (design), Päivi
Lonka (myynti), Niina   
Nenonen (vaatetus, laukut ja asusteet) ja Helinä
Uotila (tuotanto, hankinta ja 
sisustus).                  
                 

LOPPUVUODEN 2010 NÄKYMÄT         
                   

Marimekko Oyj toimii alalla, jolla
suhdanteiden vaihtelut heijastuvat yhtiön  
liiketoimintaan. Vuoden 2010
ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto laski hieman,
mutta tulos parani
selvästi. Markkinatilanteen ennakoidaan kuitenkin jatkuvan  
melko
haasteellisena loppuvuonna 2010.                     


Konsernin liikevaihdosta suurin osa kertyy Suomesta. Viennin merkitys
yhtiön  
liikevaihdon kasvattamisessa on kuitenkin lisääntynyt viime
vuosina. Kuluvana  
vuonna viennin arvioidaan kasvavan hieman. Konsernin
liikevaihtoon ja      
tuloskertymään sisältyi vuonna 2009 yksittäisistä
kampanjoista syntyneitä    
merkittäviä myyntituloja; tänä vuonna
vastaavanlaisten liikevaihtoa lisäävien ja
tulosta parantavien myyntitulojen
arvioidaan olevan määrältään pienempiä.    
Tulosta rasittavat myös
päätetyt lisäpanostukset tuotekehitykseen ja      
kansainvälisen
jakeluverkoston kehittämiseen.                  

Yhtiön
koko vuoden 2010 arvio on muuttumaton: liikevaihdon ja liikevoiton   

ennakoidaan olevan suunnilleen vuoden 2009 tasolla.             
 

Helsingissä 12. elokuuta 2010                      
   

MARIMEKKO OYJ                            
     
Hallitus                              
      

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat
tilintarkastamattomia.        

LIITTEET               
                     
Laadintaperiaatteet        
                      
Konsernin tuloslaskelma ja laaja
tuloslaskelma                 
Konsernitase         
                         
Konsernin rahavirtalaskelma 
                          
Laskelma konsernin oman
pääoman muutoksista                   
Konsernin
tunnuslukuja                             

Liikevaihto markkina-alueittain ja tuotelinjoittain             
 
Segmenttitiedot                              
  
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys vuosineljänneksittäin          
   

Laadintaperiaatteet                         
     
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti.  
      
Laatimisperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä.
Vuonna 2010  
voimaan tulleilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla, joiden
sisältö on    
esitetty vuoden 2009 tilinpäätöksessä, ei ole ollut
vaikutusta         
osavuosikatsauksen tietoihin.          
               

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT         
                 

Tulos/osake (EPS), euroa:        
                   
(Voitto ennen satunnaisia eriä - verot
(ilman satunnaisiin eriin kohdistuvia  
veroja)) / Osakkeiden lukumäärä
(keskimäärin tilikauden aikana)         

Oma pääoma/osake, euroa:  
                          
Oma pääoma / Osakkeiden
lukumäärä 30.6.                     

Oman pääoman tuotto
(ROE), %:                          
(Voitto ennen
satunnaisia eriä - verot (ilman satunnaisiin eriin kohdistuvia  
veroja)) X
100 / Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)          


Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %:                    
  
(Voitto ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) X 100 /
(Taseen 
loppusumma - korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana))   
      

Omavaraisuusaste, %:                      
        
Oma pääoma X 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)    
         

Nettovelkaantumisaste (gearing), %:            
           
Korolliset nettovelat X 100 / Oma pääoma        
            

KONSERNITULOSLASKELMA                
              

(1 000 euroa)        4-6/  4-6/  1-6/
  1-6/  1-12/       
              2010  2009  
2010   2009   2009       

LIIKEVAIHTO        15 747 15
999 31 755  32 262  72 473       
Liiketoiminnan          
                       
 muut tuotot          3
   8   10    31    41       
Valmiiden ja         
                         
 keskeneräisten tuotteiden 
                          
 varastojen muutos    
 487   427 -1 030   233  -2 135       
Aineiden ja       
                            
 tarvikkeiden käyttö 
  5 319  5 708 12 809  12 517  26 890       
Työsuhde-etuuksista 
                              
 aiheutuvat kulut 
    4 457  4 658  8 673  9 193  18 202       
Poistot     
      366   347   723   697  1 394       
Liiketoiminnan
                                 
 muut kulut 
       4 533  3 809  8 779  8 616  17 602       


LIIKEVOITTO         588  1 058  1 811  1 037  6 291     
  

Rahoitustuotot         8   29    6    53    86   
    
Rahoituskulut         7   -16   19    -6   -23  
     
               15   13   25    47    63 
      

VOITTO ENNEN VEROJA     603  1 071  1 836  1 084  6
354       

Tuloverot          168   282   473   282 
 1 653       

TILIKAUDEN TULOS       435   789  1 363   
802  4 701       

Tuloksen jakautuminen              
               
 emoyhtiön                   
                
 osakkeenomistajille     435   789  1
363   802  4 701       

Emoyhtiön omistajille          
                    
 kuuluvasta voitosta         
                     
 laskettu laimentamaton       
                      
 ja laimennusvaikutuksella    
                       
 oikaistu osakekohtainen    
                        
 tulos, euroa       
0,05  0,10  0,17   0,10   0,59       

LAAJA TULOSLASKELMA  
                            
           
                             
(1 000 euroa)   
    4-6/  4-6/   1-6/   1-6/  1-12/       
         
     2010  2009   2010   2009   2009       

Tilikauden
tulos      435   789  1 363   802  4 701       
Muut
laajan tuloksen erät                            

Muuntoeron muutos      1    1    -1    1    4       


TILIKAUDEN LAAJA TULOS   436   790  1 362   803  4 705     
  

Tuloksen jakautuminen                         
    
 emoyhtiön                              
     
 osakkeenomistajille    436   790  1 362   803  4 705 
      

KONSERNITASE                          
        

(1 000 euroa)          30.6.2010  30.6.2009 
31.12.2009       

VARAT                       
              

PITKÄAIKAISET VARAT              
                
Aineelliset hyödykkeet       9 450  
 9 807    9 805       
Aineettomat hyödykkeet        564 
   423     409       
Myytävissä olevat rahoitusvarat    20
     20      20       
                 
10 034   10 250    10 234       

LYHYTAIKAISET VARAT      
                         
Vaihto-omaisuus       
   16 125   16 716    15 229       
Myyntisaamiset ja     
                           
 muut saamiset     
      6 196    6 397    5 241       
Tilikauden
verotettavaan                            
 tuloon
perustuvat                               

verosaamiset             18     268      18       

Rahavarat              5 139    2 258    10 245      
 
                  27 478   25 639    30 733     
  

VARAT YHTEENSÄ           37 512   35 889    40 967   
    

OMA PÄÄOMA JA VELAT                        
      

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE                     
        
KUULUVA OMA PÄÄOMA                      
         
Osakepääoma             8 040    8 040   
 8 040       
Muuntoerot               1     -1  
    2       
Kertyneet voittovarat       21 528   19 884 
  23 783       
Oma pääoma yhteensä        29 569   27 923
   31 825       

PITKÄAIKAISET VELAT               
               
Laskennalliset verovelat       694   
 703     683       

LYHYTAIKAISET VELAT            
                  
Ostovelat ja muut velat       7 249
   7 263    7 874       
Tilikauden verotettavaan        
                    
 tuloon perustuvat verovelat     
 -      -     585       
                  
7 249    7 263    8 459       

Velat yhteensä         
  7 943    7 966    9 142       

OMA PÄÄOMA JA VELAT
YHTEENSÄ    37 512   35 889    40 967       

Konsernilla ei
ole vastuita johdannaissopimuksista eikä johdon ja osakkaiden  
puolesta ole
annettu pantteja eikä muita vastuusitoumuksia.          


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                        
  

(1 000 euroa)             1-6/    1-6/    1-12/   
    
                    2010    2009    2009  
     
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA                      
      

Tilikauden voitto           1 363    802    4
701       
Oikaisut                          
          
 Suunnitelman mukaiset poistot     723    697  
 1 394       
 Rahoitustuotot ja -kulut        -25    -47 
   -63       
 Verot                 473    282
   1 653       
Rahavirta ennen                   
              
 käyttöpääoman muutosta        2 534   1
734    7 685       

Käyttöpääoman muutos         -1 661  
  833    2 997       
 Lyhytaikaisten korottomien         
                  
 liikesaamisten lisäys (-)/       
                   
 vähennys (+)            
-150    752     834       
 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) /   
                      
 vähennys (+)          
  -896    570    2 055       
 Lyhytaikaisten korottomien
velkojen                      
 lisäys (-) / vähennys
(+)      -615    -489     108       
Liiketoiminnan
rahavirta                            
 ennen
rahoituseriä ja veroja      873   2 567   10 682       


Maksetut korot ja maksut                          
  
 muista liiketoiminnan                          
   
 rahoituskuluista            19     -7     -24   
    
Saadut korot               -4     62     120  
     
Maksetut verot            -1 852   -1 348    -837 
      

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA        -964   1 274    9
941       

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                  
           

Investoinnit aineellisiin               
             
 ja aineettomiin hyödykkeisiin     -523   
-521   -1 202       

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA        -523 
  -521   -1 202       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA          
                   

Lyhytaikaisten            
                     
 lainojen takaisinmaksut      
   -    -185    -185       
Maksetut osingot         
  -3 618   -4 422   -4 422       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
    -3 618   -4 607   -4 607       

Rahavarojen muutos    
      -5 106   -3 854    4 133       

Rahavarat kauden
alussa       10 245   6 112    6 112       
Rahavarat
kauden lopussa       5 139   2 258   10 245       


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                
  

(1 000 euroa)      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
    

                      Kertyneet     Oma 
      
            Osake-  Muunto-    voitto-   pääoma
       
            pääoma   erot     varat  
yhteensä        

Oma pääoma                     
              
 1.1.2009        8 040    -2    23
504   31 542        

Tilikauden laaja tulos        1   
  802     803        

Osingonjako               
   -4 422   -4 422        

Oma pääoma              
                     
 30.6.2009       8 040   
 -1    19 884   27 923        


Oma pääoma          
                         
 1.1.2010        8
040     2    23 783   31 825        

Tilikauden laaja
tulos        -1     1 363    1 362        

Osingonjako 
                 -3 618   -3 618        

Oma
pääoma                                   

30.6.2010       8 040     1    21 528   29 569       


TUNNUSLUKUJA                                
  
                 1-6/   1-6/  Muutos,  1-12/    
   
                 2010   2009     %   2009   
    

Tulos/osake, euroa        0,17   0,10    70,0   0,59 
      
Oma pääoma/osake, euroa     3,68   3,47    6,1  
3,96       
Oman pääoman tuotto (ROE), %   8,9   5,4       
 14,8       
Sijoitetun pääoman                    
           
 tuotto (ROI), %         11,8   7,3     
   20,1       
Omavaraisuusaste, %       78,9   77,8    
    77,7       
Nettovelkaantumisaste               
              
 (gearing), %          -17,4   -8,1  
      -32,2       
Bruttoinvestoinnit,              
                
 1 000 euroa           523   
521    0,4  1 202       
Bruttoinvestoinnit,           
                    
 % liikevaihdosta         1,6 
  1,6         1,7       
Vastuusitoumukset,         
                      
 1 000 euroa          9
974  17 444   -42,8  11 306       
Henkilöstö keskimäärin     
 372   410    -9,3   400       
Henkilöstö kauden lopussa  
  375   409    -8,3   370       
Osakkeiden lukumäärä    
                          
 kauden lopussa (1 000
kpl)  8 040  8 040        8 040       
Liikkeessä olevien  
                             
 osakkeiden määrä 
                              
 keskimäärin (1
000 kpl)    8 040  8 040        8 040       

LIIKEVAIHTO
MARKKINA-ALUEITTAIN                         

(1 000
euroa)  4-6/  4-6/ Muutos,  1-6/  1-6/ Muutos, 1-12/       
  
      2010  2009    %  2010  2009    %  2009       


Suomi     11 413 11 116  2,7 21 598 21 990  -1,8 52 711     
  
Muut                                   
   
 Pohjoismaat  1 448  1 590  -8,9  3 434  3 288  4,4  7 042   
    
Muu Eurooppa  1 005  1 167 -13,9  2 448  2 469  -0,9  4 821  
     
Pohjois-                              
      
 Amerikka    879   841  4,5  1 611  1 563  3,1  3
003       
Muut maat   1 002  1 285 -22,0  2 664  2 952  -9,8 
4 896       
YHTEENSÄ   15 747 15 999  -1,6 31 755 32 262  -1,6
 72 473       

LIIKEVAIHTO TUOTELINJOITTAIN             
             

(1 000 euroa)  4-6/  4-6/ Muutos,  1-6/  
1-6/ Muutos, 1-12/       
        2010  2009    %  2010 
 2009    %  2009       

Vaatetus    5 726  6 482 -11,7 
12 942 13 560  -4,6 27 466       
Sisustus    7 336  6 753  
8,6 13 625 12 938  5,3 32 687       
Laukut     2 685  2 764 
 -2,9  5 188  5 764 -10,0 12 320       
YHTEENSÄ   15 747 15
999  -1,6 31 755 32 262  -1,6 72 473       

SEGMENTTITIEDOT   
                              

(1 000 euroa)  
     1-6/2010  1-6/2009 Muutos, % 1-12/2009       


Marimekko-liiketoiminta                          
  
 Liikevaihto        31 755   32 262   -1,6   72 473    
   
 Liiketulos         1 811   1 037   74,6   6 291   
    
 Varat           37 512   35 889    4,5   40 967  
     

LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN      
       

(1 000 euroa)         4-6/   1-3/   10-12/   
7-9/       
               2010   2010    2009  
 2009       

Liikevaihto         15 747  16 008   20 719
  19 492       
Liiketulos           588   1 223   2
353   2 901       
Tulos/osake, euroa      0,05   0,12   
 0,22    0,27       

(1 000 euroa)         4-6/   1-3/ 
  10-12/    7-9/       
               2009   
2009    2008    2008       

Liikevaihto         15 999 
 16 263   22 061   21 913       
Liiketulos         
1 058    -21   1 845   3 747       
Tulos/osake, euroa    
  0,10   0,00    0,17    0,35
 


marimekko_osavuosikatsaus_q2_2010.pdf