Avaldatud: 2019-03-13 14:21:12 CET
LHV Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS-i LHV Group korralise üldkoosoleku otsused

Täna Tallinnas Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis „Las Vegas“ (Fr. R. Kreutzwaldi 23) toimunud AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosolekul kinnitati majandusaasta aruanne, otsustati maksta 2018. aasta eest dividende, nimetati audiitor uueks perioodiks ja määrati nõukogu liikmetele makstav tasu.

Aktsionäride üldkoosolekul osales 148 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 19 378 728 häält. Niisiis oli koosolekul esindatud 74,49% kõigist aktsiatega määratud häältest.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 19. veebruaril 2019 börsi infosüsteemis ning LHV kodulehel, teade ilmus sama kuupäeva päevalehe Postimees numbris.

AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosolek otsustas:

  1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kinnitada Grupi 2018. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. 2018. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

2018. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 25 237 tuhat eurot.

Üldkoosolek otsustas kanda reservkapitali 1 262 tuhat eurot. Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 21 eurosenti ühe aktsia kohta.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. märtsil 2019. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26. märts 2019. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 28. märtsil 2019. aastal.

  1. Ülevaade 2019. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Juhatus andis aktsionäridele ülevaate Grupi 2019. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest, mis on avaldatud:

  1. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist

Juhatus andis aktsionäridele ülevaate ärikeskkonnast ja avaldatud Grupi viieaastasest finantsprognoosist.

  1. Audiitori nimetamine 2020. - 2022. aasta majandusaastaks

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt nimetada 2020. - 2022. aasta majandusaasta audiitoriks KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082), määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Grupi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

  1. Nõukogu liikmete töö tasustamine

Üldkoosolek määras ühehäälselt nõukogu liikmetele tasu 1500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eest.


LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab rohkem kui 390 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 166 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui 177 000 aktiivset klienti.

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee