Published: 2020-07-15 11:00:00 CEST
Baltika
Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne 2019

AS Baltika nõukogu kiitis 15. juulil 2020. aastal toimunud koosolekul heaks 2019. aasta majandusaastaaruande koos kahjumi katmise ettepanekuga esitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.

Baltika juhib tähelepanu, et ettevõtte omakapitali suurus 31.12.2019 seisuga (3 203 tuhat eurot) erineb 2 000 tuhande euro võrra 28.02.2020 avalikustatud Baltika neljanda kvartali ja 12 kuud 2019 aruandes olevast suurusest (1 203 tuhat eurot), täpselt samas suuruses on erinevus pika-ajalistes võlakohustustes. Täpsem erinevuse selgitus on esitatud majandusaasta aruande lisas 15 „Omakapital“.

AS Baltika auditeeritud 2019. aasta majandusaastaaruanne on kättesaadav NASDAQ Tallinna börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com ning Baltika Grupi kodulehel http://www.baltikagroup.com.

Flavio Perini
Juhatuse liige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com

Manus


Baltika aastaaruanne 2019 EST.pdf