Paskelbta: 2021-04-07 12:40:58 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. balandžio 06 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-04-07 12:40 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. balandžio 06 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 38,8081 181,5355 16,1167 163183,4676
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,5600 2299,7475 2,4819 698970,6962
INVL Baltijos fondas 40,3496 3,127169 342,279753 208259,397051

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com