Paskelbta: 2020-06-01 07:55:17 CEST
AUGA group
Kita informacija

AUGA group, AB paskelbė išsamų strategijos pristatymą investuotojams

AUGA group, AB (toliau – „Bendrovė“) paskelbė naują išsamų strategijos investuotojams pristatymą (pridedama). Dokumente apžvelgiamos pagrindinės balandžio mėnesį priimtos ir nepriklausomos valdybos patvirtintos „AUGA strategijos 2025“ (pridedama) gairės, įgyvendinimo etapai ir principai.

Pristatyme aprašoma Bendrovės dabartinė veikla ir pagrindiniai faktai apie įmonę. Dėmesys taip pat skiriamas ekologiškų maisto produktų rinkos tendencijoms, paaiškinama kaip naujoji AUGA strategija atitinka Europos Komisijos neseniai išpublikuotą strategiją „Nuo lauko iki stalo“.

Prezentacijoje detaliai paaiškinama Bendrovės trumpojo laikotarpio strategija (2020-2023 m.) ir ateitis (2020-2025 m.), taip pat tai, kokią naudą ši strategija turės akcininkams, potencialiems investuotojams ir visoms kitoms suinteresuotosioms šalims.

Kaip skelbta anksčiau, AUGA group, AB balandį paskelbė verslo strategiją ir iš naujo suformulavo savo viziją bei misiją. Pagrindiniai tikslai: pagerinti esamo verslo efektyvumą, sukurti naują tvaraus ekologiško maisto gamybos modelį ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. 

Pristatytoje penkerių metų strategijoje Bendrovė pabrėžia AUGA group, AB viziją tapti tvaraus maisto ir gyvenimo būdo sinonimu. Bendrovės misija įvardinama kaip siekis tiekti ekologišką maistą be kainos gamtai.

AUGA group, AB strategijos pristatymą bei visą strategijos dokumentą galima rasti čia: http://auga.lt/investuotojams/

Pridedama:

Prezentacija

Strategija

Priedai


Auga-Strategija-2025_LT.pdf
Strategy 2025 presentation_LT.pdf