Published: 2018-04-26 08:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie sutartį su IKEA AG bei dėl to suplanuotas investicijas

Akcinė bendrovė „VILNIAUS BALDAI“ ir IKEA AG pasirašė ilgalaikę sutartį, numatančią gamybos ir pardavimų apimties didinimą.

Siekdama įgyvendinti sutartyje numatytus įsipareigojimus bei pasiruošti tvariam tolimesniam augimui akcinė bendrovė „VILNIAUS BALDAI“ per artimiausius 3 metus planuoja investuoti 50 mln. eurų. Ši suma bus panaudota įsigyjant žemės sklypą už Vilniaus miesto ribų, statant naujas gamybines ir produkcijos sandėliavimo patalpas, perkant įrangą ir technologijas. Planuojamos investicijos leis bendrovei ženkliai padidinti gamybinės bazės pajėgumą, sumažinti tiesiogines bei netiesiogines sąnaudas, tuo pačiu užtikrinant konkurencingą gaminių savikainą. Dalį esamų gamybos linijų taip pat planuojama perkelti į naują gamyklą. 

Planuojama, kad visos esamos darbo vietos bus perkeltos į naująją gamyklą, o taip pat papildomai bus sukurta 100 naujų darbo vietų. Tikimasi, kad didesnis naujosios gamyklos našumas leis toliau gerinti esamų darbuotojų apmokėjimo sąlygas.  


Kontaktinis asmuo:

Finansų vadovas
Jonas Krutinis
Tel.: +370 (5) 252 57 00