English Estonian
Avaldatud: 2021-09-10 09:20:19 CEST
Arco Vara
Erakorralise üldkoosoleku otsused

Arco Vara AS-i üldkoosolekut kokku kutsumata vastuvõetud aktsionäride otsus

Arco Vara AS-i (registrikood 10261718, edaspidi Aktsiaselts) juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride otsus üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuse vastuvõtmise kohta üldkoosolekut kokku kutsumata avaldati 26. augustil 2021 börsi infosüsteemis (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba72b1628e2e464f7aadab195e3b24129&lang=et), Aktsiaseltsi kodulehel www.arcovara.com ning 27. augustil 2021 ajalehes Postimees.

Hääletusperioodi lõpuks, s.o 10. septembriks 2021 kell 10.00 Eesti aja järgi hääletasid kokku 4 Aktsiaseltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 6 496 152 häält Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud 9 388 367 häälest, s.o 69,19% kõigist aktsiatega esindatud häältest. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (äriseadustiku § 2991 lõige 2) ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

Aktsiaseltsi aktsionärid võtsid 10. septembril 2021 vastu järgmise otsuse:

  1. Aktsiaseltsi aktsiate avaliku pakkumise perioodi pikendamine ning sellest tulenevalt 12. augustil 2021 vastu võetud üldkoosoleku otsuse muutmine

Aktsiaseltsi aktsionärid on otsustanud pikendada Aktsiaseltsi uute aktsiate avaliku pakkumise perioodi (pakkumisperioodi) ning sellega seoses muuta 12. augustil 2021 toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul vastu võetud otsuse punkti c) ning kinnitada see järgmises sõnastuses:

c) Uute aktsiate märkimine ja nende eest tasumine toimub perioodil 20. septembrist 2021 kell 10:00 kuni 15. oktoobrini 2021 kell 16:00 vastavalt pakkumisdokumendis täpsustatud korrale, mis avaldatakse enne pakkumisperioodi algust.

12. augustil 2021 toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul vastu võetud otsuse muid punkte ei muudeta ning need jäävad kehtima üldkoosolekul vastuvõetud ja muutmata kujul.

Otsus poolt anti 6 496 152 häält ehk otsus võeti vastu 69,19%-lise häälteenamusega.

Aktsionäride otsuse hääletusprotokoll avaldatakse Aktsiaseltsi veebilehel www.arcovara.com seitsme päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Miko-Ove Niinemäe

Juhatuse liige
+372 614 4630
miko.niinemae@arcovara.com
www.arcovara.com