Paskelbta: 2021-06-29 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis grupės“ įmonių grupės preliminarūs 2021 m. 5 mėnesių finansiniai duomenys

2021 metų 5 mėnesių preliminarūs „Ignitis grupės“ įmonių grupės (toliau – Grupės) finansiniai duomenys:

  Gegužė 
  2021 2020 Pokytis 
Pajamos 113,4 mln. Eur 82,0 mln. Eur 38,3 % 
Koreguotas EBITDA* 25,5 mln. Eur 18,2 mln. Eir 40,1 % 
   

Sausis – Gegužė 
   2021 2020 Pokytis 
Pajamos 615,6 mln. Eur 494,6 mln. Eur 24,5 % 
Koreguotas EBITDA* 144,6 mln. Eur 115,3 mln. Eur 25,4 % 

Grupės pajamos 2021 m. sausio – gegužės mėnesiais siekė 615,6 mln. eurų ir buvo 24,5 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2020 m. (494,6 mln. eurų). Pajamų augimą lėmė didesni Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloke pagamintos elektros energijos kiekiai Lanksčiosios gamybos segmente, kuriuos lėmė palankios rinkos sąlygos (angl. positive spark spread). Taip pat Grupės pajamos išaugo dėl didesnių pajamų iš elektros energijos ir gamtinių dujų pardavimų verslo klientams Sprendimų klientams segmente bei didesnių paskirstytų kiekių Tinklų segmente. Abi šios priežastys daugiausia susijusios su šaltesnėmis oro sąlygomis pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2020 metais.

Koreguotas EBITDA rodiklis 2021 m. sausio – gegužės mėn. siekė 144,6 mln. eurų ir buvo 25,4 proc. didesnis palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2020 m. (97,1 mln. eurų). Koreguotos EBITDA augimą lėmė:

  • Geresni rezultatai Žaliosios gamybos segmente dėl Kauno ir Vilniaus kogeneracinių jėgainių veiklos pradžios atitinkamai 2020 m. rugpjūtį ir 2021 m. kovą, taip pat atitinkamai pagerėjęs Kauno HE rezultatas, kurį lėmė aukštesnės elektros rinkos kainos ir dėl aukštesnio vandens lygio Nemune išaugusios gamybos apimtys;
  • Augimas Lanksčiosios gamybos segmente dėl geresnių Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko komercinės veiklos rezultatų, kuriuos lėmė palankios rinkos sąlygos (angl. positive spark spread);
  • Didesni paskirstyti kiekiai Tinklų segmente, kuriuos lėmė šaltesni orai, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m. Šis augimas išsilygins per metus, nes metiniai investicijų grąžos ir nusidėvėjimo bei amortizacijos rodikliai yra fiksuojami metams, bet paskirstomi skirtingiems mėnesiams atsižvelgiant į paskirstytus kiekius.

*Grupės preliminarus 2021 m. bei faktinis 2020 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Grupės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Grupės pranešimuose, kurie yra skelbiami Grupės tinklalapyje (nuoroda).

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076