Publicerad: 2005-02-03 08:22:18 CET
Netonnet AB
Börsmeddelande
NetOnNet: Försäljningsrapport januari 2005
Försäljningsrapport januari 2005 
 
Jämförelser i rapporten har, om inte
annat angetts, skett med januari 
2004. 
 
 
Försäljningen ökade med 12%.

 
· Försäljningen uppgick till 99,1 (88,4) miljoner kronor, en ökning med 

12%. 
 
· Sverige svarade för 67,0 (57,1) miljoner kronor, en ökning med
17% och 
Tyskland för 32,1 (31,3) miljoner kronor, en ökning med 2%. 
 
·
Den rullande tolvmånadersomsättningen uppgår till 1 014,7 (663,0) 
miljoner
kronor, en ökning med 53% jämfört med föregående år. 
 
 
 
 [REMOVED
GRAPHICS] 
 
Ovanstående diagram visar årsomsättningstakt genom att de
senaste 12 
månaderna summerats. Den rullande tolvmånadersomsättningen uppgick
till 
1 014,7 miljoner kronor vilket är en ökning med 53% sedan föregående år.

 
Borås den 3 februari 2005 
 
NetOnNet AB (publ)  
Anders Halvarsson

Verkställande direktör 
 
Frågor angående denna försäljningsrapport
besvaras av Anders Halvarsson, 
VD, 
tfn 0705 - 485556. Månadsrapporten
finns också tillgänglig på 
www.netonnet.se 
 
Kommande rapporter 

Bokslutskommuniké 24 februari 2005 
Försäljningsrapport februari  3 mars
2005 
Försäljningsrapport mars  5 april 2005 


------------------------------------------------------------ 
Denna
information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se 
Följande filer
finns att ladda ned:
   
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=68931&fn=wkr00
   01

.pdf Försäljningsrapport med grafer