Publicēts: 2021-07-30 14:37:06 CEST
Sakret Holdings
Alternatīvā tirgus paziņojums

AS SAKRET HOLDINGS paziņojums par obligāciju pirmstermiņa izpirkšanu

Sabiedrība ar šo paziņo, ka saskaņā ar 2019.g.8.augusta akcionāru sapulcē apstiprināto AS SAKRET HOLDINGS obligāciju emisijas noteikumu, turpmāk – „Noteikumi”, (ISIN: LV0000870038) 4.2.9. pkt., Sabiedrība 2021.g. 30.augustā izpirks visas obligācijas, turpmāk – „Obligācijas”.

Saskaņā ar Noteikumiem Obligācijas tiks izpirktas par summu, kas vienāda ar 90% no Obligāciju nominālvērtības summas, t.i. – 900 EUR (deviņi simti eiro) par 1 (vienu ) Obligāciju.

Izpirkšanas summa tiks izmaksāta katram Obligāciju turētājam, Obligāciju turētaju saraksts tiks fiksēts saskaņā ar Noteikumu 4.2.9. pkt., t.i. - 2021.g. 27.augustu.

          Andris Vanags

         AS Sakret Holdings
         Padomes priekšsēdētajs
         +371 67803650