Avaldatud: 2021-04-13 15:30:00 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Kvartaliaruanne

2021. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm)Q1/21Q1/20yoy
Supermarketid133,9118,313,2%
Kaubamaja18,421,1-13,1%
Autokaubandus36,233,19,5%
Jalatsikaubandus1,01,6-38,5%
Kinnisvara1,21,3-7,7%
Müügitulud kokku190,8175,58,7%
    
Supermarketid1,53,4-56,4%
Kaubamaja-1,7-1,075,1%
Autokaubandus1,20,3344,1%
Jalatsikaubandus-0,6-0,9-34,5%
Kinnisvara2,52,7-5,7%
IFRS 16-0,7-0,3125,8%
Maksueelne kasum kokku2,24,1-47,1%

Tallinna Kaubamaja Grupi 2021. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 190,8 miljonit eurot. Võrreldes 2020. aasta I kvartaliga, mil võrreldav müügitulu oli 175,5 miljonit eurot, oli kasv 8,7%. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 2,2 miljonit eurot, mis võrreldes 2020. aasta esimese kvartaliga suurenes 0,4 miljoni euro võrra. Maksueelne kasum oli 2,2 miljonit eurot ja see jäi aasta varasemale tulemusele alla 1,9 miljoni euroga.

Sarnaselt aasta varasemale lõppes 2021. aasta esimene kvartal koroonakriisi piirangutest tulenevate jalatsisegmendi, kaubamajade tööstuskaupade ning I.L.U. müügipindade sulgemisega. Erinevalt aasta tagusest toimus sel aastal sulgemine varem – 11. märtsil, aasta varem suleti tööstuskaupade kauplused 27. märtsil, andes selle võrra tugevama hoobi moekaupade hooajamüükidele. Sel korral olid Grupi e-poed tellimuste mahu järsuks kasvuks paremini ette valmsitatud, ehkki e-poe müükide kasvud ei kompenseerinud kaupluste sulgemisest tingitud müügitulu langust. Kõige vähem oli sulgemistest mõjutatud Grupi autosegment, kus Grupi poolt müüdavate autobrändide tarnekindlus võimaldas jõuda heade müügi- ja kasuminumbriteni. Suurima survega kasumile olid Supermarketite segmendis ühekordse iseloomuga kulutused eelmisel aastal soetatud kaupluseketi integreerimiseks Selveri tarneahelasse ning IT süsteemidesse. Üleviimisega kaasnesid mõnepäevased kaupluste sulgemised seadmete vahetuseks. Ühekordsetest kuludest suurimad olid tööjõuga seotud kulutused üle viidavate kaupluste personali väljaõppeks. Märtsist integreeriti Grupi Kaubamajade segmendis raporteeritava turvaettevõtte Viking Security ASi koosseisu 2020. aasta lõpus P. DUSSMANN EESTI OÜ-lt omandatud turvateenuste ärivaldkond. Tööjõukulud kasvasid Grupis kokku esimeses kvartalis 14,3%, seejuures kasvas töötajate arv 15,7% ehk ligi 700 inimese võrra. Varasematest investeeringutest ning põhivarade üleshindlusest tulenenud varade kasvuga kaasnes kulumi kasv 1,9 miljoni euro ulatuses. Sellest ligi poole moodustas rendilepingute standardist tulenev kulumi kasv peamiselt seoses eelmisel aastal Selveri segmenti lisandunud kauplustega. Kogu IFRS 16 arvestuslik negatiivne mõju kasumile oli 0,4 miljonit eurot.

2021. aasta I kvartalis valmis Grupi üks olulisemaid viimaste aastate suurarendusi - valmis täielikult Kulinaaria keskusköögi uus tootmishoone, lõpetati varasema tehasehoone renoveerimine ning omavaheline ühendamine. Töömahukaimaks uuenduseks oli Comarketi kaubamärgi all tegutsenud kaupluste üleviimine Selver ABC kaubamärgi alla ning Comarketi, Delice kaupluste ning Solaris Toidupoe integreerimine Selveri tarneahela ning IT süsteemidega. Aruandekvartalis tehti algust e-poodide tarkvaraplatvormi uuendamisega. Selver plaanib käesoleval aastal renoveerida või laiendada viite kauplust ning jätkuvalt arendada ja laiendada e-poe teenuse teeninduspiirkonda üle-eestiliseks.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2021. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 118,3 miljonit eurot, Supermarketite ärisegmendi 2021. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 133,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 13,2%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2021. aasta I kvartalis 0,38 tuhat eurot, kahanedes aasta varasema perioodiga võrreldes 3,1%. Võrreldavate kaupluste vaates oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile 0,39 tuhat eurot, püsides aasta varasemal tasemel. Selveritest sooritati 2021 aasta I kvartalis 9,5 miljonit ostu, mida on 2,8% võrra enam, kui võrreldaval perioodil aasta varem.

Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2021 aasta I kvartalis 1,5 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 1,9 miljonit eurot väiksem. Supermarketite segmendi konsolideeritud kahjum oli 0,1 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 1,3 miljoni euro võrra nõrgem. Kahjumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb osaliselt dividendidelt makstud tulumaksult - 2021. aastal oli dividendide tulumaks 0,6 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast.

Alates 1. juunist 2020 sisaldavad Supermarketi segmendi tulemused ABC Supermarketsi tulemusi.

Selveri I kvartali võrdlusbaasi mõjutab ABC Supermarketsi kaupluseketi omandamine eelmisel aastal, millega Selveri kaupluste arv suurenes 19 kaupluse võrra. 2021. aasta veebruaris lõpetati ühe kaupluse müügitegevus ja kvartali lõpuga jätkub müügitegevus kaheksateistkümnes lisandunud kaupluses. Lisaks mõjutab tulemuste võrreldavust 2020. aasta juulis avatud uus Selver ja eelmise aasta I kvartalis ühe Selveri kaupluse renoveerimine, samuti eelnenud aasta liigaasta mõju. Võrrelduna aasta varasema perioodiga on Selveri e-kanali müügimaht kolmekordistunud. Oluliselt on laiendatud e-Selveri teeninduspiirkonda. I kvartali lõpuks oli e-Selver esindatud 13 maakonnas, millega seoses on e-Selveri teenus saadaval enam kui miljonile eestimaalasele. E-Selver on suurima teeninduspiirkonnaga toidu- ja esmatarbekaupade kett Eestis.

Käesoleva aasta esimeses kvartalis viidi lõpule Comarketi märgi all tegutsenud ABC Supermarketsi keti kaupluste üleviimine Selver ABC märgi alla ning tehti IT-tarkvara uuendusi Delice kaupluses ja Solaris Toidupoes. Delices ja Solarises avati klientidele ka Delice Express teenus – kui varasemalt oli nendes kauplustes iseteeninduskassad, siis nüüd on võimalik klientidel oste sooritada lisaks ka mugavalt puldiga. Antud protsessiga kaasnesid mõnepäevased kaupluste sulgemised seadmete vahetuseks ning ühekordsed kulud ja investeeringud.

Kasumi kujunemisele on mõju avaldanud kiirem tööjõukulude kasv, mis on ajutiselt põhjustatud ABC supermarketi kaupluste protsesside integreerimisest Selveri lahendusse, suuremast tööjõuvajadusest e-kaubanduse segmendis, kus teenuse pakkumine võrreldes füüsilise poega on ressursimahukam ning suurematest kulutustest töötajate kasvanud haiguspäevade katteks.

Nagu Eesti majandust tervikuna, mõjutab ka supermarketite segmenti eelmisel aastal alanud koroonaviirusega seonduvalt klientide ostukäitumise ning tarbimisharjumuste muutused ning jätkuvalt suurenenud kulutused klientide ning töötajate isikukaitsevahenditele.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2021. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 18,4 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta samale perioodile alla 13,1%. Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimesel 3 kuul 0,22 tuhat eurot kuus, mis on 15,6% madalam, kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamajade 2021. aasta esimese kvartali maksueelne kahjum oli 1,7 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest nõrgem 0,7 miljoni euro võrra. Kaubamajade müügitulemust mõjutas esimese kvartalis koroonaviiruse näitajate järsk kasv jaanuaris, mistõttu langesid sisenejate arvud nii Tallinna kui ka Tartu müügimajades. Hoolimata moekaupade müügi tagasihoidlikkusest jätkus ka aasta alguses hea kodukaupade müük ning veebruari alguse Kodu Aeg kampaania tegi viimaste aastate parima tulemuse. Kuigi märtsi alguses startinud Ilu Aeg kampaania algas samuti väga edukalt ja andis lootust ka siin läbi aegade parimaks tulemuseks, siis Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud ranged piirangud 11. märtsil, mille tagajärjel suleti kõik tööstuskaupade kauplused, avaldasid sügavalt negatiivset mõju nii kampaania kui ka kogu märtsi tulemusele. Sarnaselt aasta varasemale sulges Kaubamaja 11. märtsil (2020. aastal toimus sulgemine 27. märtsil) kõik tööstuskaupade maailmad nii Tallinnas kui ka Tartus ja avatuks jäid ainult Toidumaailmad. Kaubamaja e-pood on kogu kriisiperioodi jõudsalt kasvanud ning kuuekordistanud tulemust nii käibe kui külastajate arvu poolest. Kaubamaja e-poe käive kasvas 2021. aasta esimeses kvartalis 158%.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2021. aasta esimese kvartali müügitulu oli 1,0 miljonit eurot, mis 2020. aasta sama perioodiga võrreldes vähenes 9,7%. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,06 miljonit eurot, mis 2020. aasta võrreldava perioodiga suurenes 12,6%. Esimese kvartali tulemust mõjutas negatiivselt tarbijate Covid-19 viiruseolukorraga seonduv ettevaatlikkus külastada kaubanduskeskusi ning kaupluste sulgemine märtsis. Aruandekvartalis keskenduti eelkõige turundus- ja arendustegevuses e-poe toetamisele, mille tulemused olid ootuspäraselt tugevad.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2021. aasta esimese kvartali müügitulu oli 36,2 miljonit eurot. Müügitulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 9,5%. Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 2 077 uut sõidukit. 2021. aasta esimeses kvartalis leidis Balti autoturul aset 17%line langus, ehkki märtsis oli märgata turu elavnemist. Segmendi 2021. aasta esimese kvartali maksueelne kasum oli 1,2 miljonit eurot, ületades eelmise aasta võrreldava perioodi kasumit 0,9 miljoni euro võrra. 2021. aasta esimese kvartali tugeva tulemuse põhjuseks saame pidada asjaolu, et Grupi autokaubanduse segmendi poolt müüdavate brändide hulgas ei esinenud suuri tarneraskusi. Samuti aitas kasumit parandada olukord, kus uute autode laoseisud ei ole turunõudlusega võrreldes liiga suured ja täiendavateks allahindluskampaaniateks ei olnud põhjust.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi müügitulu oli 2021. aasta esimeses kvartalis 1,0 miljoni eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 38,5%. Esimese kvartali kahjum oli 0,6 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 0,3 miljoni euro võrra parem tulemus. Esimese kvartali müügitulu mõjutas kaupluste külastatavuse oluline langus seoses tarbijate nõudluse vähenemise ning valitsuse soovitustega Covid-19 viiruse leviku tingimustes liikumist piirata. Märtsis, kevadhooaja alguses, suleti kõik kauplused. Toimima jäid vaid vastavatud e-poed, mille tulemused olid ootuspärased.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2021. aasta I kvartali grupiväline müügitulu oli 1,2 miljonit eurot. Müügitulu vähenes möödunud aastaga võrreldes 7,7%. Kinnisvarade segmendi 2021. aasta I kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,5 miljonit eurot. Kasum langes võrdlusperioodiga 5,7%.

Segmendi müügitulu ja kasumi languse tõid endaga taaskord kaasa Vabariigi Valitsuse poolt koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud, millega alates 11. märtsist suleti kaubanduskeskused. Keskustes jäid avatuks apteegid, toidu-, optika-, lemmiklooma- ja telekommunikatsiooni kauplused. Tegevust võisid jätkata teenindusettevõtted tagades 25-protsendilise ruumitäitumusnõude. Toitlustusasutused on avatud ainult kaasa müügiks. Kõige enam on piirangud mõjutanud Tartu Kaubamaja keskust, kus keskuse külastatavus on I kvartalis langenud pea 30%. Viimsi Keskuse külastatavuse langus jäi alla 20%. Lisaks müügitulu langusele põhjustas segmendi I kvartali kasumi vähenemist möödunud aasta lõpus toimunud varade üles-hindlusest tingitud kulumi kasv.

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

 31.03.202131.12.2020
VARAD  
Käibevara  
Raha ja pangakontod26 07232 757
Nõuded ja ettemaksed15 77415 894
Varud84 99277 334
Käibevara kokku126 838125 985
Põhivara  
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed323335
Sidusettevõtjad1 7601 712
Kinnisvarainvesteeringud60 40860 347
Materiaalne põhivara 388 462388 757
Immateriaalne põhivara20 27620 148
Põhivara kokku471 229471 299
VARAD KOKKU598 067597 284
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused51 65749 402
Võlad ja ettemaksed122 936102 841
Lühiajalised kohustused kokku174 593152 243
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused222 394217 349
Edasilükkunud tulumaksukohustus4 4084 408
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud277277
Pikaajalised kohustused kokku227 079222 034
KOHUSTUSED KOKKU401 672374 277
Omakapital  
Aktsiakapital16 29216 292
Kohustuslik reservkapital2 6032 603
Ümberhindluse reserv102 037102 630
Konverteerimiserinevused-149-149
Jaotamata kasum75 612101 631
OMAKAPITAL KOKKU196 395223 007
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU598 067597 284


LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

 3 kuud 20213 kuud 2020
   
Müügitulu190 766175 496
Muud äritulud205243
   
Müüdud kaupade kulu-145 316-134 030
Teenuste kulud-11 526-10 534
Tööjõukulud-20 837-18 233
Põhivara kulum ja väärtuse langus-9 857-7 991
Muud ärikulud-250-231
Ärikasum3 1854 720
Finantstulud10
Finantskulud-1 076-697
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil4855
Kasum enne tulumaksustamist2 1584 078
Tulumaks-4 333-5 821
Aruandeperioodi puhaskahjum-2 175-1 743
Muu koondkasum  
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse  
Aruandeperioodi muu koondkasum kokku00
ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM-2 175-1 743
Tava-ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)-0,05-0,04

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

ManusBors_Kaubamaja_1Q2021_est.pdf