English
Published: 2020-07-10 14:31:27 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Notice to general meeting

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 27. juli 2020 kl. 9.00 i Kapitalforeningen Accunia Invest

Generalforsamlingen finder sted hos foreningens forvalter, ACM Forvaltning A/S, St. Regnegade 5,1, 1110 København K.

DAGSORDEN

  1. Forslag om vedtægtsændringer

Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af § 6 vedr. i vedtægterne om afdelinger og investeringsuniverser.

  • Eventuelt

Dagsorden og tilhørende bilag samt fuldstændige forslag er vedhæftet denne meddelelse og er tilgængelige på accunia-invest.dk.

København, den 10. juli 2020
Bestyrelsen for Kapitalforeningen Accunia Invest

Attachments


GF-indk - AccInvKF - 2020-07-27.pdf
Vedtgt AccInvKF GF jul20 mu.pdf