Paskelbta: 2020-07-02 09:02:45 CEST
AB Novaturas
Metinė informacija

AB „Novaturas“ 2019 m. metinė informacija

Pateikiamas AB "Novaturas" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2020 m. birželio 30 dieną patvirtintas 2019 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada, metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas).


Tomas Staškūnas

Finansų direktorius
Mob. +370 687 10426
El. paštas: tomas.staskunas@novaturas.lt

Priedas


Novaturas AB IFRS Financial statements FY19_LT.pdf