Publicēts: 2019-05-07 08:48:42 CEST
Frigate
Uzņēmuma paziņojums

Par Frigate AS pamatkapitāla palielināšanu – Ieraksta datums pamatkapitāla palielināšanai un Ex-datums

Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē 2019. gada 15. aprīlī tika pieņemts lēmums palielināt Frigate AS pamatkapitālu no EUR 560 000 uz EUR 660 000, emitējot papildus 100 000 A kategorijas akcijas, kā arī apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un izdarīt grozījumus Frigate AS statūtos. Vairāk informācijas šeit.

Savukārt Frigate AS kārtējā akcionāru sapulcē 2019. gada 29. aprīlī tika izskatīts jautājums par grozījumu izdarīšanu 2019. gada 15. aprīlī apstiprinātajos Frigate AS pamatkapitāla palielināšanas noteikumos, bet Frigate AS akcionāri nolēma šī jautājuma izlemšanai pasludināt pārtraukumu līdz 2019. gada 30. aprīlim, līdz ar ko lēmums par grozījumu izdarīšanu 2019. gada 15. aprīlī apstiprinātajos Frigate AS pamatkapitāla palielināšanas noteikumos tika pieņemts Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē 2019. gada 30. aprīlī. Vairāk informācijas šeit.

2019. gada 15. maijs ir Ieraksta datumus, uz kuru tiks fiksēts Frigate AS (FRGTE, ISIN kods LV0000101665) akcionāru saraksts, kuriem būs tiesības uz jaunās emisijas akcijām.

Tādējādi 2019. gada 14. maijs ir Ex-datums, sākot ar šo datumu iegādātās akcijas būs bez tiesībām uz jaunās emisijas akcijām.

Frigate AS valde

 

Frigate AS, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā, Singapūrā, Lietuvā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frigate AS piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. Frigate AS personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

Frigate AS akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

Frigate AS sertificētais konsultants ir SIA Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Smilšu iela 18, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: bush@frigate.eu
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         SIA Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: olga@auditadvice.lv
         Telefons: +371 67333228