Paskelbta: 2021-09-01 17:10:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

PRANEŠIMAS APIE AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ ĮSIGYTAS 10 PROC. SAVŲ AKCIJŲ (BALSŲ)

Emitentas – AB „Žemaitijos pienas“, juridinio asmens kodas 180240752, buveinės adresas – Sedos g. 35, Telšiai, interneto svetainės adresas – www.zpienas.lt.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 19 str. 1 d. Bendrovė pateikia šį informacinį pranešimą, kuriuo informuoja, jog viešo (-ų) supirkimo metu AB „Žemaitijos pienas“  įsigijo 10 proc. savų akcijų arba pasiekė 10 proc. balsų ribą.  

Pranešama, jog AB „Žemaitijos pienas“ laikotarpiu nuo 2021 m. rugpjūčio 25 d. (imtinai) iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai) vykdė savų akcijų supirkimą per Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržą.

Supirkimo metu buvo nupirkta 1 801 173 vnt. arba 3,88 proc. paprastųjų vardinių  akcijų, po šio, savų akcijų supirkimo AB „Žemaitijos pienas“ valdo 4 637 500 vnt. (10 proc.) savų akcijų (paprastųjų vardinių) arba 10 proc. balsų, bendras akcijų skaičius sudaro 46 375 000 vienetų.

Gintaras Keliauskas

Teisininkas Tel. +37068718399,

el. p. g.keliauskas@zpienas.lt