Published: 2020-04-25 22:59:00 CEST
Silvano Fashion Group
Majandusaasta aruanne

Silvano Fashion Group AS-i majandusaasta aruanne 2019

Silvano Fashion Group AS-i nõukogu kiitis oma 22.04.2020 toimunud koosolekul heaks Silvano Fashion Group AS-i 2019. aasta majandusaasta aruande ja esitamiseks aktsionäride üldkoosolekule. Finantstulemused ei ole võrreldes 28.02.2020 avaldatud auditeerimata tulemustega muutunud.

Silvano Fashion Group AS-i konsolideeritud auditeeritud 2019. aasta majandusaasta aruanne on kättesaadav Nasdaq Baltic kodulehel www.nasdaqbaltic.com ja SFG kodulehel www.silvanofashion.com.

Jarek Särgava
Silvano Fashion Group AS
Juhatuse liige
Tel +372 6845 000
Email: info@silvanofashion.com

Manus


SFG 2019.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne.pdf