Avaldatud: 2018-02-27 13:01:26 CET
LHV Group
Börsiteade

AS-i LHV Group tütarettevõtja AS-i LHV Varahaldus dividendimakse

27. veebruaril 2018 otsustas AS LHV Group vastavalt tütarettevõtte AS-i LHV Varahaldus juhtkonna ettepanekule tütarettevõtte 2017. aasta majandusaasta kasumi, milleks kujunes 5807 tuhat eurot, jaotamise, sh dividendimakse summas 4400 tuhat eurot. Dividend makstakse ainuaktsionärist AS-ile LHV Group 1. märtsil 2018. Dividendimakse vastab 2018. aasta finantsplaanile.