Published: 2020-03-25 15:09:46 CET
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par 2020.gada 3 mēnešu finanšu pārskata iesniegšanas termiņu

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” nerevidētu finanšu pārskatu par 2020.gada 3 mēnešiem iesniegs 2020.gada 29.maijā.
 
R.Zarāns
Valdes priekšsēdētājs