Publicēts: 2020-09-03 16:00:00 CEST
Citadele banka
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

CORRECTION: AS “Citadele banka” 2020. gada 2. ceturkšņa finanšu rezultāti

AS” Citadele banka” starpperioda pārskats par sešu mēnešu periodu līdz 2020. gada 30. jūnijam ir papildināts ar Paziņojumu par vadības atbildību (pārskata 12. lappuse).

Citas izmaiņas starpperioda pārskatā nav veiktas.

 

Turpmākā informācija:

 

Kristīne Mennika

Korporatīvās komunikācijas vadītāja

Mob. tālrunis: +371 26528533

Kristine.Mennika@citadele.lv

 

Ilona Frīdmane

Investoru attiecību vadītāja

Mob. tālrunis: +371 29483327

IR@citadele.lv

 

Mihails Goļevs

Finanšu institūciju daļas vadītājs

Mob. tālrunis: +371 26196685

IR@citadele.lv


Citadele_Q2_2020_LV.pdf