Paskelbta: 2015-11-30 15:05:00 CET
LESTO
Kita informacija

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ pristatymo investuotojams

AB LESTO (toliau – LESTO, Bendrovė), kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas – LT0000128449.  

Atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. gruodžio 3 d.  LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose bus sprendžiami klausimai dėl  LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO), skelbiamas ESO pristatymas investuotojams.

Prezentacijos tikslas – pristatyti ESO veiklą, nominuotus kandidatus į bendrovės vadovybę, LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ finansinius rodiklius, pateikti kitą, su bendrovių reorganizavimu susijusią, aktualią informaciją.

         Atstovas ryšiams su visuomene Martynas Burba, tel. (8 5) 251 4516.


prezentacija investuotojams LT.pdf