Publicēts: 2012-08-09 13:04:21 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

8. un 9.augusta valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 8.augustā,  notikušajā valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdotas parādzīmes 8,0 milj. latu apjomā.

Valsts iekšējā aizņēmuma konkurējošā daudzcenu izsolē tika piedāvāti valsts parāda vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2013.gada 8. februārī (6 mēnešu parādzīmes).

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 23,68  milj. latu, kas gandrīz 3  reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Valsts kase maksimālo likmi noteica 0,45 % līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 0,35%.

Ceturtdien, 9.augustā, notika valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 6 mēnešu parādzīmes par kopējo summu 2,0 milj. latu pēc nominālvērtības.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 10 milj. latu. Tādējādi notikušajā izsolē pilnībā tika pārdoti piedāvātie valsts parāda vērtspapīri.

         Valsts kase
         Tālr.: 67094222
         Fakss: 67094220
         e-pasts: kase@kase.gov.lv
         www.kase.gov.lv