Offentliggjort: 2018-03-26 11:15:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 34, 2018 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. april 2018.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer
med
negativ rente pr. 1. april 2018 mhp. at opfylde kravene til
offentliggørelse i
lov om kapitalmarkeder § 24.

Bemærk at negativ kuponrente
bliver modregnet i det udtrukne beløb, inden det
udtrukne beløb udbetales til
investor.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41
99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


20180401.CK95xm.negativ.xml