Publicēts: 2021-09-02 12:40:49 CEST
PATA Saldus
Akcionāru sapulces lēmumi

AS "PATA Saldus" 2021. gada 2. septembra ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Akciju sabiedrība “PATA Saldus” (Reģ. Nr.40003020121, Kuldīgas iela 86C, Saldus, LV-3801) paziņo, ka ārkārtas akcionāru sapulce 2021. gada 2. septembrī ir notikusi.


Balsstiesīgo akciju skaits - 774 272 akcijas.
Sapulcē piedalījās 7 akcionāri, kuri pārstāv 744 289 balsstiesīgās akcijas, kas ir 96.13% no balsstiesīgā kapitāla.      

Pielikumā:
1. 2021. gada 2. septembra ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi.

   

Kontaktinformācija:

Personāla speciāliste Zane Radziņa
Tālrunis: +37163807072
e-pasts: 
info@patasaldus.lv

 


Pienemtie lemumi_02092021.pdf