English Lithuanian
Paskelbta: 2022-11-25 15:00:00 CET
LITGRID
Kita informacija

Dėl Audito komiteto nuomonės

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorė LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2022 m. lapkričio 25 d. gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komiteto nuomonę dėl ketinamo sudaryti sandorio su susijusia šalimi „Energy cells“, UAB:

  • izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo paslaugos pirkimo – pardavimo sutarties

2022 m. lapkričio 21 d. UAB „EPSO-G“ Audito komitetas posėdyje priėmė šį sprendimą (nuomonę):

Įvertinęs visą pateiktą LITGRID AB informaciją, UAB „EPSO-G“ audito komitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 str., teikia nuomonę dėl LITGRID AB ir Energy cells, UAB planuojamos sudaryti izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo paslaugos pirkimo – pardavimo sutarties:

(i) izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo paslaugos pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas atitinka rinkos sąlygas, kadangi izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo paslaugos teikėjams Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu bus nustatyta izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo paslaugos kainos viršutinė riba 2023 metams;

(ii) izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo paslaugos pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas yra sąžiningas ir pagrįstas visų LITGRID AB akcininkų atžvilgiu, atsižvelgiant į izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo paslaugos sutarties sudarymo objektyvų būtinumą bei izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo paslaugos sutarties kainodaros pagrįstumą.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Jurga Eivaitė

Komunikacijos projektų vadovė

mob. tel.: +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu