English Estonian
Avaldatud: 2012-04-30 16:25:00 CEST
Nordecon
Majandusaasta aruanne

2011. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek

Nordecon AS nõukogu kiitis 30.04.2012 toimunud koosolekul heaks Nordecon AS 2011. aasta auditeeritud majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga.

Tallinn, Eesti, 2012-04-30 16:25 CEST -- Nordecon AS nõukogu kiitis 30.04.2012 toimunud koosolekul heaks Nordecon AS 2011. aasta auditeeritud majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ette valmistatud aruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.

Nordecon AS 2011. a majandusaasta puhaskahjum on 5 304 000 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 10 257 000 eurot. 2011. a puhaskahjum kaetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Eelmiste perioodide jaotamata kasum jäetakse ülejäänud osas jaotamata ning aktsionäridele ei maksta dividende ega tehta eraldisi reservkapitali.

Auditeeritud 2011. aasta majandusaasta aruanne, selles sisalduv sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek on kättesaadav NASDAQ OMX Tallinna börsi koduleheküljel www.nasdaqomxbaltic.com, emitendi koduleheküljel www.nordecon.com ja on samuti lisatud käesolevale teatele. Majandusaasta aruandega võimalik tutvuda ka emitendi asukohas Pärnu mnt 158/1, Tallinn.

Auditeeritud aruandes tehtud olulisemad korrigeerimised võrreldes 08.02.2012 avalikustatud esialgsete majandustulemustega:

  • projektide valmidusastme hinnangute korrigeerimise tulemusel vähendati müügitulu ja müüdud teenustega seotud kulusid ligikaudu 1,8 miljonit eurot (mõju kasumile puudub);
  • esialgsete majandustulemuste avalikustamise kuupäevast hiljem teatavaks saanud informatsioonile tuginedes hinnati alla firmaväärtust ja müügiootel põhivara ligikaudu 0,5 miljonit eurot.

 

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja Soomes. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2011. aasta konsolideeritud müügitulu oli 147,8 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd üle 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.

         Raimo Talviste
         Nordecon AS
         Finants- ja investorsuhete juht
         Tel: +372 615 4445
         Email: raimo.talviste@nordecon.com
         www.nordecon.com


Nordecon_Aruanne_2011.pdf