Offentliggjort: 2018-05-07 11:05:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Prospekter/prospekt medd.
Selskabsmeddelelse nr. 44, 2018 – Korrektion til selskabsmeddelelse nr. 42, 2018 offentliggjort den 7. maj 2018.
Negativ rente i tabel 5 er rettet fra Nej til Ja gældende for begge
ISIN-koder.

De endelige vilkår for variabelt forrentede konverterbare og
inkonverterbare
særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), har fået
tilføjet følgende ISIN
-koder:

Annuitetsobligation med variabel rente og
mulighed for afdragsfrihed 1 – 10 år,
inkonverterbar

ISIN-kode  Nom.  Navn
      Åbnings Lukke-dato Udløbs-dato Valuta
       rente/    
      -dato
       udløb
DK000204153 0,00%  NDACIBOR6OA22RF 08/05
  30/04-2022 01/07-2022  DKK
-2      2022          
-2018
DK000204145 0,00%  NDACITA6OA23RF  08/05  30/04-2023 01/07-2023 
DKK
-8      2023           -2018

Vi henviser i øvrigt til de
endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på
telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


20180507 Endelige vilkar variabelt forrentede.pdf