Avaldatud: 2021-06-07 12:00:00 CEST
Tallinna Vesi
Dividendide jaotus ja maksmine

ASi Tallinna Vesi dividendimakse ex-päev

AS Tallinna Vesi (väärtpaberi lühinimi TVEAT, ISIN kood EE3100026436) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 18.06.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 17.06.2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. majandusaasta eest.

AS Tallinna Vesi maksab dividendi 0,65 eurot A-aktsia kohta. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 29.06.2021. 

Kristi Ojakäär
AS Tallinna Vesi
Finantsdirektor
(+372) 62 62 262
kristi.ojakaar@tvesi.ee