Paskelbta: 2019-06-27 08:00:00 CEST
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl stebėtojų tarybos pritarimo ir planuojamo sudaryti sandorio su susijusia šalimi

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) Stebėtojų taryba pritarė sandoriui su susijusia šalimi UAB „SGD terminalas“ dėl reguliuojamos suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo veiklos perkėlimo į dukterinę bendrovę UAB „SGD terminalas“ (toliau – Sandoris).

Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 (2) straipsnio 9 dalimi informuojame apie planuojamą sudaryti Sandorį su susijusia šalimi:

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimiBendrovė yra vienintelė UAB „SGD terminalas” akcininkė, kuriai priklauso 100 proc. visų jos akcijų.
Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)
UAB „SGD terminalas” pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304977459, PVM mokėtojo kodas LT100012432113, buveinės adresas Burių g. 19, LT-92278 Klaipėda, Lietuva, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
Sandorio data ir vertėSandorį planuojama sudaryti 2019 m. birželio 27 d.

 

Sandorio vertė (naujų akcijų emisijos kaina)– 28 388 850 EUR
Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiuBendrovės valdyba 2019 m. gegužės 24 d. pritarė Sandorio sudarymui ir priėmė sprendimą kreiptis į Bendrovės Stebėtojų tarybą dėl Sandorio patvirtinimo. Pažymėtina, kad visuotinis akcininkų susirinkimas dar turi patvirtinti šiuos valdybos sprendimus. Bendrovės Stebėtojų taryba išanalizavusi Bendrovės Audito komiteto nuomonę, pagal kurią nematoma jokių faktų ar prielaidų rodančių, kad SGD terminalo veiklos atskyrimas būtų vykdomas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas, ar nepagrįstas Bendrovės akcininkų, kurie nėra planuojamo sudaryti Sandorio šalis, atžvilgiu, nusprendė pritarti Sandorio sudarymui.

Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594