Published: 2020-06-08 14:21:34 CEST
DelfinGroup
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

DelfinGroup par EUR 437 500 veiks parāda vērtspapīru pamatsummas dzēšanu

Rīga, 2020-06-08 14:21 CEST -- DelfinGroup parāda vērtspapīru prospekta ietvaros emisijai ISIN LV0000801322 ar 2020. gada 25. jūniju tiks dzēsta obligāciju pamatsumma 125 euro apmērā par vienu obligāciju. Kopumā obligāciju pamatsumma tiks dzēsta par 437 500 euro.  Pēc darījuma vienas obligācijas (ISIN LV0000801322) nominālvērtība būs 250 euro.

Prospekta ietvaros emisijai LV0000801322 kopumā tika izlaistas 3 500 obligācijas ar sākotnējo nominālvērtību 1 000 euro. Kupona gada procentu likme ir 15% ar 7 gadu termiņu un pakāpenisku pamatsummas atmaksu sākot ar 5. gadu.

 

__________________________________________________________________

SIA DelfinGroup ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Koncerns ir pārstāvēts ar zīmoliem Banknote, VIZIA un Rīgas pilsētas lombards. Koncerna pamatpakalpojumi ir patēriņa aizdevumi, distances aizdevumi, lombarda aizdevumi. Kopumā koncerns darbojas 38 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 87 filiālēs, nodarbina vairāk kā 270 profesionālus darbiniekus un 2019. gadā nodokļos ir samaksājis 2.97 miljonus euro. SIA DelfinGroup ir LAFPA un LTRK biedrs un ir saņēmis VID sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu.

         Kristaps Bergmanis
         Mobile: +371 29144168
         Fax: +371 67809194
         E-mail: kristaps.bergmanis@delfingroup.lv