Published: 2020-02-11 15:05:00 CET
EfTEN Real Estate Fund III
Börsiteade

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.01.2020

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.01.2020 oli 16,96 eurot. NAV suurenes jaanuaris 0,7%. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.01.2020 seisuga 18,05 eurot. EPRA NAV suurenes jaanuari jooksul samuti 0,7%.

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis jaanuaris 816 tuhat eurot müügitulu, mis on seoses detsembrikuu käibeüüridega Saules Miestase kaubanduskeskuses 130 tuhat eurot vähem kui kuu varem. Fondi EBITDA oli jaanuaris 647 tuhat eurot (detsembris 228 tuhat eurot). Fondi tegelik brutotootlus (tegelik aastase müügitulu suhe kinnisvarainvesteeringute õiglasesse väärtusesse) oli jaanuari seisuga 8,7%.

Fondi puhaskasum on 2020. aasta jaanuaris 464 tuhat eurot (2019 detsembris: 1 600 tuhat eurot). Fondi detsembri kuu puhaskasumit mõjutasid kinnisvara investeeringute ümberhindlused.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud raha ning lühiajaliste hoiuste jääk oli 31.01.2020 seisuga 18,8 miljonit eurot, millest 13,8 miljonit eurot on investeerimata kapital. Air Balticu peahoone ja Riia külje all Kekavas asuva tootmis- ja laohoone soetuseks investeerib fond 2020. aasta veebruaris 8,9 miljonit eurot omakapitali. Nimetatud tehing plaanitakse viia lõpuni veebruari lõpuks.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud varade maht oli 31.01.2020 seisuga 132,6 miljonit eurot (31.12.2019: 132,8 miljonit eurot) ning omakapital 71,6 miljonit eurot (31.12.2019: 71,17 miljonit eurot).

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee