Publicēts: 2018-06-05 15:02:13 CEST
Olainfarm
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Jaunā AS “Olainfarm” padome turpinās iesāktos attīstības virzienus

Jaunā AS “Olainfarm” padome turpinās iesāktos attīstības virzienus


Šodien, 5. jūnijā, AS “Olainfarm” akcionāru sapulcē uz piecu gadu termiņu apstiprināta jauna padome. Par padomes locekļiem iecelti: Irina Maligina, Ivars Kalviņš, Ivars Godmanis, Signe Baldere – Sildedze, Milana Beļeviča. Padomes sēdē par priekšsēdētāju ievēlēts Ivars Kalviņš, bet viņa vietnieku Milana Beļeviča. 


Akcionāri rosināja izmaiņas padomē, ņemot vērā jauno situāciju uzņēmuma īpašnieku  struktūrā. Tajā turpmāk darbosies spēcīgi nozares eksperti – ķīmijas profesors Ivars Kalviņš, kā arī  finanšu un nodokļu tiesību pasniedzēja un konsultante Milana Beļeviča. Padome saglabās pēctecību, jo tajā turpinās darboties līdzšinējas padomes priekšsēdētājs Ivars Godmanis.


AS “Olainfarm” padomes komentārs


“Mūsu mērķis ir turpināt veidot “Olainfarm” par vadošo gatavo zāļu un ķīmiski-farmaceitisko produktu ražotāju Baltijā, kura produkcija ir pazīstama un pieejama visā pasaulē. AS “Olainfarm” ir mūsu reģiona lielāko investoru kartē, un tā tam arī jāpaliek. 


Pateicoties Valērija Maligina un viņa komandas darbam, AS “Olainfarm” ir starp Latvijas biznesa līderiem. AS “Olainfarm” ir Latvijas uzņēmums ar augstiem korporatīvās pārvaldības un caurskatāmības standartiem. Augsti vērtējam līdzšinējās uzņēmuma padomes paveikto AS “Olainfarm” mērķu sasniegšanā.


Tā kā padome uzņēmumā ir pārraudzības institūcija, kas pārstāv visu akcionāru intereses, vēlamies turpināt pragmatisku pieeju  uzņēmuma pārvaldībā. Padomes pastiprināšana un tās kompetence nodrošinās līdzšinējo sekmīgo uzņēmuma attīstību un palīdzēs efektīvi īstenot uzņēmuma nākotnes plānus.


Lai turpinātu uzņēmuma vērtības saglabāšanu un vairošanu, mūsu prioritātes būs virzītas trīs galvenajos virzienos. Pirmkārt, veicināt sabalansētu uzņēmuma izaugsmi, ieguldot gan jaunos produktos, to pētniecībā un reģistrācijā, gan uzņēmumos. Otrkārt, turpināt mērķtiecīgu darbu produktu kvalitātes un koncerna efektivitātes uzlabošanai, tai skaitā turpinot jauno meitasuzņēmumu integrāciju uzņēmumā. Treškārt, turpināt jau veiksmīgi uzsākto darbu produktu realizācijas un eksporta apjomu izaugsmei.”


Vairāk par padomes locekļiemIvars Kalviņš

Ķīmijas profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. Iepriekš bijis Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, Medicīnas ķīmijas nodaļas vadītājs un Karbofunkcionālo savienojumu ķīmijas laboratorijas vadītājs. Bijis AS “Olainfarm” padomes loceklis un priekšsēdētāja vietnieks no 2003. līdz 2006. gadam. Saņēmis vairākus nozīmīgus Latvijas un starptautiskos apbalvojumus par profesionālajiem sasniegumiem.


Ivars Godmanis

AS “Olainfarm” padomes loceklis kopš 2016. gada. Iepriekš bijis Eiropas Parlamenta deputāts, Ministru prezidents, iekšlietu ministrs un finanšu ministrs. Docents Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā, lektors Latvijas Universitātē un Biznesa augstskolā “Turība”.  Ieguvis fizikas doktora grādu (Dr. Physics) Latvijas Universitātē.


Signe Baldere-Sildedze

No 2018. gada AS “Olainfarm” personāla speciāliste. Ir jau iepriekšēja pieredze vadošā amatā, ieņemot AS “Olainfarm” padomes locekles amatu no 2009. līdz 2012. gadam. Kopš 2014. gada  SIA “LOUVRE” īpašniece un valdes locekle. Ieguvusi izglītību Šveicē tūrisma un viesnīcu specialitātē, kā arī kā arī vadījusi uzņēmumu tūrisma un viesnīcu nozarē Šveicē.


Irina Maligina

Kopš 2018. gada SIA “Olmafarm” valdes locekle. AS “Olainfarm” un tā grupas uzņēmumi ir Irinas darba vieta kopš 2012. gada. Tas ļāvis iepazīt uzņēmumu no pašiem pamatiem un uzkrāt profesionālo pieredzi. Apguvusi Starptautiskās vadības (Global Management) maģistra programmu Regent’s Business School Londonā, Lielbritānijā.


Milana Beļeviča

SIA “b2b konsultants” vadītāja un īpašniece, kā arī finanšu un nodokļu tiesību pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē. Vairāk nekā 20 gadu juristes pieredze, apvienojot akadēmiskās un praktiskās zināšanas jurisprudencē un finanšu un nodokļu tiesībās. Ieguvusi jurista kvalifikācijas diplomu Latvijas Universitātes (LU) Juridiskajā fakultātē, sociālo zinātņu maģistra grādu Eiropas zinātnēs LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, kā arī pabeigusi doktorantūru Rīgas Stradiņa universitātes programmā Juridiskās zinātnes.Papildu informācija:

Salvis Lapiņš

AS „Olainfarm“ valdes loceklis

mob. tālr. +37126448873

e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv