English Lithuanian
Paskelbta: 2023-09-28 08:25:14 CEST
Nter Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2023 m. Rugsėjo 27 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2023-09-28 08:25 CEST --  

OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2023 m. Rugsėjo 27 d. –  13,7645 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 
2023 m. Rugsėjo 27 d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 
2023 m. Rugsėjo 27 d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 
2023 m. Rugsėjo 27 d. – 131 903 vnt.

         Nter Asset Management