Published: 2021-04-08 10:08:57 CEST
Orion Asset Management
Visuotinis akcininkų susirinkimas

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS „OMX BALTIC BENCHMARK FUND” EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ

Vilnius, Lietuva, 2021-04-08 10:08 CEST --  

Uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management”, juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau ir – Valdymo įmonė), sprendimu ir investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund”, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau ir – Bendrovė) stebėtojų tarybos iniciatyva 2021 m. balandžio 30 d. 10 val. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks adresu Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Susirinkimo apskaitos diena - 2021 m. balandžio 23 d. ISIN kodas – LT0000990012.

Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Nr. 207 (su pakeitimais ir papildymais) Lietuvos Respublikoje buvo paskelbtas karantino režimas. Atsižvelgiant į karantino režimą, dėl COVID-19 plitimo grėsmės ir su tuo susijusių apribojimų, Bendrovės akcininkų prašome Susirinkime dalyvauti ir balsuoti iš anksto, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris pateikiamas Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu www.am.orion.lt.Tais atvejais, kai su Susirinkimu susijusius dokumentus ir (ar) informaciją asmenys turi teisę pateikti arba gauti Valdymo įmonės buveinėje, prašytume rinktis dokumentus ir (ar) informaciją pateikti arba gauti kitu nurodytu būdu. Klausimais dėl Susirinkimo organizavimo ar dalyvavimo Susirinkime prašome kreiptis į Valdymo įmonę el. paštu oam@orion.lt.

Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai:

  1. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2020 metus.

1.1. Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“  metiniam pranešimui už 2020 metus.

  1. Dėl audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 metus patvirtinimo.

2.1. Patvirtinti audituotą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 metus.

  1. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ Atlygio politikos patvirtinimo.

3.1. Patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ Atlygio politiką.

  1. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ naujos redakcijos valdymo sutarties patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo pasirašyti naujos redakcijos valdymo sutartį.

4.1. Patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ naujos redakcijos valdymo sutartį.

4.2. Įgalioti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ stebėtojų tarybos pirmininką Mykantą Urbą Bendrovės vardu pasirašyti naujos redakcijos valdymo sutartį.

  1. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

5.1. Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui už 2021 metus atlikti išrinkti UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „ERNST & YOUNG BALTIC“.

5.2. Nustatyti, kad vadovaujantis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ įstatais, atlyginimas už audito paslaugas bus ne didesnis kaip 10 000 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.

Papildoma informacija suteikiama kreipiantis į Valdymo įmonę:

Tel. Nr.: +370 5 203 2699

El. p.: oam@orion.lt.

 

 

 

 


Pranesimas apie eilini OMX VAS_2021-04-08_LT.pdf
OMX finansines ataskaitos_annual financial statements_2020.pdf
OMX_Bendrasis-balsavimo-biuletenis_2021.pdf
OMX_valdymo sutartis_Management contract.pdf
OMX Atlygio politika_Remuneration policy.pdf