English Lithuanian
Paskelbta: 2022-02-25 13:00:00 CET
AB "KN Energies"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. vasario 25 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.

2022 m. vasario 25 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

  1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui įsigyti plaukiojančią suskystintų gamtinių dujų saugyklą (FSRU) INDEPENDENCE:

Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:

  1.  Įsigyti šią plaukiojančią suskystintų gamtinių dujų saugyklą (FSRU):

1.1.  FSRU pavadinimas – INDEPENDENCE;

1.2. Tarptautinės Jūrų Organizacijos identifikacinis numeris – 9629536.

2.     Patvirtinti šias FSRU INDEPENDENCE įsigijimo sąlygas, kurios nustatytos laivo nuomos sutartyje:

2.1. Pirkėjas turi būti KN.

2.2. Pardavėjas turi būti HÖEGH LNG KLAIPEDA PTE. LTD, kompanija įsteigta pagal Singapūro teisės aktus, kurios registracijos numeris 201 22 6551 ir kurios registracijos adresas yra 4 Robinson Road, #05-01 The House of Eden, Singapore 048543 ir/arba jos patronuojanti  bendrovė HÖEGH LNG LTD., kompanija įsteigta pagal Bermudų teisės aktus, kurios registracijos numeris yra 38061 ir kurios registracijos adresas yra  Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermudai.

2.3. Kaina už FSRU INDEPENDENCE turi būti 153.500.000,00 JAV dolerių (šimtas penkiasdešimt trys su puse milijonų Jungtinių Valstijų dolerių), be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

2.4. FSRU INDEPENDENCE turi būti įsigytas „koks yra kur yra“ pagrindu.

2.5. FSRU INDEPENDENCE pirkimo ir pardavimo sutartis tarp šalių turi būti pasirašyta ne vėliau kaip iki 2024 metų gruodžio 6 dienos.

2.6. FSRU INDEPENDENCE įsigijimas turi atitikti ir kitas laivo nuomos sutartyje nustatytas sąlygas, taip pat rinkos sąlygas, geriausią rinkos praktiką bei rūpestingo verslininko elgesio standartą.

Komunikacijos vadovė Orinta Barkauskaitė
o.barkauskaite@kn.lt, +37061127985