Paskelbta: 2021-02-18 07:30:00 CET
LITGRID
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Audito komiteto nuomonės

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2021 m. vasario 15 d. gavo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtinimą ir skelbia patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komiteto nuomonę dėl ketinamo sudaryti sandorio su susijusia šalimi UAB „EPSO-G“ dėl tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties.

2021 m. sausio 25 d. UAB „EPSO-G“ Audito komitetas apsvarstė Sandorį ir pateikė nuomonę:

1.1.    Įvertinus visą pateiktą LITGRID AB informaciją, UAB „EPSO-G“ (toliau - EPSO-G) Audito komitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37(2) str., teikia nuomonę dėl LITGRID AB (toliau - LITGRID) ketinamo sudaryti sandorio su EPSO-G dėl tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties (toliau – Skolinimo sandoris):

(i)   Skolinimo sandorio sudarymas atitinka rinkos sąlygas (taikoma palūkanų norma patenka į ištiestos rankos intervalą, taikomi mokesčiai atitinka rinkos sąlygas, kuriomis LITGRID galėtų sudaryti analogišką sandorį su kredito institucijomis);

(ii)  Skolinimo sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas LITGRID akcininkų, kurie nėra Skolinimo sandorio šalys, atžvilgiu, kadangi LITGRID sudariusi sandorį per metus galėtų sutaupyti iki 100-150 tūkst. eurų sąnaudų, todėl naudą gautų tiek pati LITGRID tiek ir jos akcininkai, kurie nėra sandorio šalys.

1.2.    Šio sprendimo 1.1. dalyje priimta nuomonė įsigalios ir gali būti skelbiama viešai tik Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai patvirtinus, jog neprieštarauja LITGRID gautų perkrovų pajamų banko sąskaitos prijungimui prie Grupės sąskaitos.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu