Finnish
Julkaistu: 2009-12-16 17:15:00 CET
Elisa
Pörssitiedote
ELISAN OSAKEPOHJAINEN KANNUSTUSJÄRJESTELMÄ 2009 - 2011 JA 2007C-OPTIO-OIKEUSIEN JAKAMINEN
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.12.2009 KLO 18.15

 Osakepalkkio

Elisa hallitus
päätti 2008 Elisa-konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaisesta
kannustusjärjestelmästä, joka on tarkemmin kuvattu Elisan
2008
vuosikertomuksessa sekä pörssitiedotteessa 22.12.2008. Järjestelmässä on
kolme
ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2009, 2010 ja 2011.

Elisan
hallitus on päättänyt, että järjestelmän mahdollinen palkkio
ansaintajaksolta
2010 perustuu Elisa-konsernin vuoden 2010 osakekohtaiseen
tulokseen (EPS) ja
liikevaihtoon. Järjestelmän piirissä on noin 50 henkilöä.
Järjestelmän
perusteella maksettavat palkkiot ansaintakaudelta 2010 voivat olla
enintään
766.000 Elisan osaketta.

Optiojärjestelmä

Elisan hallitus päätti vuonna 2007
optiojärjestelmästä, joka on tarkemmin
kuvattu Elisan 2008 vuosikertomuksessa
sekä Elisan pörssitiedotteessa
18.12.2007. Elisan hallitus on päättänyt
2007C-optio-oikeuksien jakamisesta
Elisa-konsernin avainhenkilöille.
Optiojärjestelmään kuuluvat ne noin 150
avainhenkilöä, jotka eivät kuulu Elisan
osakepalkkiojärjestelmän piiriin.

2007C-optio-oikeuksien maksimimäärä on
850.000 kpl ja niistä jaetaan konsernin
avainhenkilöille 471.500 kappaletta.
Osakkeen merkintähinta
2007C-optio-oikeudella on tällä hetkellä 13,99 euroa ja
merkintäaika 1.12.2011
-31.5.2013.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja
talousviestintä
puh. 050 520 5555

Jakelu:

NASDAX OMX Helsinki
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.elisa.fi <http://www.elisa.fi/>[HUG#1363164]