English Lithuanian
Paskelbta: 2021-12-03 14:00:00 CET
LITGRID
Pranešimas apie esminį įvykį

LITGRID AB informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2022 m. investuotojo kalendorius

LITGRID AB  (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g.8, Vilnius) 2022 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

  • 2022 02 04  2021 m. 12 mėnesių tarpinė finansinė informacija;
  • 2022 03 18  2021 m. auditorių patvirtintų finansinių ataskaitų rinkinys ir pranešimas;
  • 2022 03 25  pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą;
  • 2022 04 20  eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
  • 2022 05 05  2022 m. 3 mėnesių tarpinė finansinė informacija;
  • 2022 08 04  2022 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė informacija ir tarpinis pranešimas;
  • 2022 11 04  2022 m. 9 mėnesių tarpinė finansinė informacija.


LITGRID AB (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie įvykį:

Jurga Eivaitė

Komunikacijos projektų vadovė

tel. +370 613 19977

el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu