English Finnish
Julkaistu: 2023-12-29 23:15:00 CET
Nokia
Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto: Nokia ennakoi tuloksensa jäävän alle vuodelle 2023 annetun taloudellisen ohjeistuksen, sillä lisenssien uusimisneuvottelujen odotetaan jatkuvan ensi vuoden puolelle

Nokia Oyj
Pörssitiedote
30.12.2023 klo 00:15

Sisäpiiritieto: Nokia ennakoi tuloksensa jäävän alle vuodelle 2023 annetun taloudellisen ohjeistuksen, sillä lisenssien uusimisneuvottelujen odotetaan jatkuvan ensi vuoden puolelle

Espoo – Kuten Nokia on aiemmin kertonut, yhtiön vuodelle 2023 antamat taloudelliset näkymät sisältävät oletuksen siitä, että Teknologia-liiketoimintaryhmän käynnissä olevat lisenssien uusimisprosessit saadaan päätökseen. Yhtiö ei enää oleta neuvotteluiden päättyvän ennen vuodenvaihdetta, vaan arvioi niiden ratkaisun siirtyvän ensi vuoden puolelle ja näin ollen hyödyttävän vuoden 2024 tulosta (mukaan lukien aikaisempiin kausiin liittyvät maksut). Nokia on neuvotellut tiivisti eri osapuolten kanssa ja tuomioistuimet eri puolilla maailmaa ovat tukeneet Nokian kantaa, mutta yhtiö pitää patenttisalkun arvon puolustamista tärkeämpänä kuin ratkaisun saavuttamista tiettyyn määräaikaan mennessä.

Koska neuvotteluiden ratkaisu siirtyy ensi vuoteen ja lisäksi kysyntäympäristö on jatkunut haastavana viimeisellä vuosineljänneksellä, Nokia ei enää usko saavuttavansa vuodelle 2023 antamaansa taloudellista ohjeistusta liikevaihdon, vertailukelpoisen liikevoittoprosentin ja vapaan kassavirran osalta.

Tilikauden 2023 ollessa vielä kesken, Nokia ei voi antaa alustavia tietoja taloudellisesta tuloksestaan. Yhtiö julkaisee viimeisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksensa ja koko vuoden 2023 taloudellisen tuloksensa 25.1.2024.

Tällä hetkellä Nokian verkkoliiketoimintojen* liikevaihdon odotetaan paranevan merkittävästi vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Kysyntäympäristön haasteet sekä yhden asiakkaan äskettäin julkistama hankintapäätös ovat kuitenkin tehneet vuosineljänneksestä jonkin verran oletettua haastavamman. Nokian kaikkien verkkoliiketoimintojen kannattavuuden odotetaan kuitenkin pysyvän tukevasti yhtiön aiemmin ilmoittamien vertailukelpoisten liikevoittoprosenttien vaihteluvälien sisällä.

Nokia kertoi sijoittajatilaisuuden yhteydessä 12.12.2023 ylätason oletukset eri liiketoimintaryhmilleen vuodelle 2024 ja nämä oletukset säilyvät muuttumattomina. Kysynnän elpymisestä on ollut havaittavissa selkeitä myönteisiä merkkejä viimeisellä vuosineljänneksellä erityisesti Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmässä, mikä tukee annettuja alustavia oletuksia. Nokia julkaisee 25.1.2024 konsernitason taloudelliset näkymät vuodelle 2024 yhdessä viimeisen vuosineljänneksen tuloksen kanssa.

* Nokian verkkoliiketoiminnot sisältävät Verkkoinfrastruktuuri-, Matkapuhelinverkot- ja Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmät.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Kaisa Antikainen, viestintäpäällikkö

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, lisensseihin, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien mahdollisten maailmanlaajuisten pandemioiden ja yleisen tai alueellisen makrotaloustilanteen vaikutukset, vaikutusten ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu 2.3.2023 julkaistun vuoden 2022 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects–Risk factors -kohdassa.