Danish
Offentliggjort: 2021-07-27 10:10:00 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Forløb af generalforsamling

Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 27. juli 2021 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Accunia Invest. Generalforsamlingen blev afholdt på foreningens kontor, St. Regnegade 5,1, 1110 København K.

DAGSORDEN

Forslag om vedtægtsændringer
Forslag om ændring af § 6 vedr. i vedtægterne om afdelinger og investeringsuniverser.

De foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

København, den 27. juli 2021
Bestyrelsen for Kapitalforeningen Accunia Invest