Publicēts: 2019-07-23 08:46:38 CEST
Valmieras stikla škiedra
Iekšējā informācija

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA paziņojums par valdes sastāvu

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (“Sabiedrība”) informē, ka, sākot ar 2019.gada 1.augustu, Sabiedrības valde strādās šādā sastāvā: līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Stefan Jugel, valdes loceklis Ģirts Vēveris un jaunievēlētais valdes loceklis Ingo Bleier (pielikumā CV), kurš vadības stafeti pārņems no Andre Heinz Schwiontek un turpmāk būs atbildīgs par Sabiedrības un tās meitas uzņēmumu pārdošanas, iepirkumu un produktu pārvaldības jautājumiem.

Sabiedrības valde jau iepriekš ziņojusi (lūdzu, skatīt 2019.gada 2.jūlija paziņojumu šeit), ka Andre Heinz Schwiontek ir iesniedzis paziņojumu par Sabiedrības valdes locekļa amata, tajā skaitā ieņemamo amatu meitas uzņēmumos, atstāšanu ar 2019.gada 1.augustu.


Kontaktinformācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālr.: +371 6420 2216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com

Pielikumi


CV_Ingo_Bleier_LV_2019.pdf
CV_Ingo_Bleier_EN_2019.pdf