English Lithuanian
Paskelbta: 2024-05-24 07:30:00 CEST
AB "Invalda INVL"
Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinė bendrovė „Invalda INVL“ šiais metais planuoja išleisti obligacijų

AB „Invalda INVL“ pasitelkė AB Šiaulių bankas bei UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ įvertinti skolinimosi kapitalo rinkose galimybes ir, atlikus visus teisės aktų reikalaujamus veiksmus, organizuoti obligacijų platinimą.

„Invalda INVL“ valdyba patvirtino iki 25 mln. eurų vertės obligacijų programą pagal bazinį prospektą, kurio pagrindu bendrovė gali išleisti po vieną ar daugiau serijų, susidedančių iš vienos ar daugiau dalių, nekonvertuojamųjų obligacijų, denominuotų eurais, kurių terminas iki 5 (penkerių) metų, su fiksuota palūkanų norma. Obligacijos būtų užtikrinamos įkeičiant dalį bendrovei priklausančių AB Šiaulių bankas akcijų, siekiant, kad obligacijų emisijos (skolos) ir įkeisto turto  vertės santykis būtų ne didesnis nei 50 proc.

Bazinis prospektas pateiktas tvirtinti Lietuvos Bankui.

Priklausomai nuo situacijos kapitalo rinkose ir su sąlyga, kad bus patvirtinti obligacijų siūlymo dokumentai ir priimti reikalingi valdymo organų sprendimai dėl galutinių sąlygų, obligacijų emisiją „Invalda INVL“ planuotų išleisti šiais metais, ją įtraukiant į Nasdaq Vilnius skolos vertybinių popierių sąrašą. Numatoma, kad artimiausiu metu bus išleista 10 mln. eurų obligacijų dalis pagal programą. Obligacijų išplatinimo atveju planuojama, kad pritrauktas lėšas emitentas nukreiptų investicijoms į „Invalda INVL“ grupės valdomus fondus ir padengti įsipareigojimus pagal kredito linijos sutartį Luminor bankui.

Kai bendrovės valdyba patvirtins pirmosios obligacijų dalies galutines sąlygas, bendrovė paskelbs papildomą pranešimą.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ vadovas
Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com