English Lithuanian
Paskelbta: 2021-03-25 15:05:00 CET
Ignitis grupė
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius, 2021 m. kovo 25 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2020 metų konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį.

1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ 2020 metų konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį (nuoroda).

2. Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2020 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai.

2.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2020 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai (nuoroda).

3. Dėl AB „Ignitis grupė“ 2020 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

3.1. Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2020 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (nuoroda).

4. Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo.

4.1. Savų akcijų įsigijimui sudaryti 23 000 000 Eur (dvidešimt trijų milijonų eurų) rezervą.

5. Dėl 2020 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

5.1. Paskirstyti 2020 metų AB „Ignitis grupė“ pelną (nuostolius) (pridedama).

6. Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo.

6.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politiką (pridedama).

7. Dėl atnaujintų AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimo.

7.1. Patvirtinti atnaujintas AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisykles (pridedama).

Buvo patvirtintas 0,579 Eur už vieną akciją dividendų, mokamų už 2020 m. antrą pusmetį, dydis. Bendrovė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2021 m. balandžio 9 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai.  Dividendai  bus išmokėti Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą 2021 m. balandžio 21 d. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Bendrovės akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. gruodžio 31 d., yra 2021 m. balandžio 8 d. Detalesnė informacija apie dividendų mokėjimo tvarką, įskaitant apmokestinimo gaires, nuo 2021 m. kovo 29 d. bus pateikiama Bendrovės tinklalapyje https://www.ignitisgrupe.lt/lt/dividendai.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje http://www.ignitisgrupe.lt ir Bendrovės buveinės patalpose, esančiose adresu Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel@ignitis.lt

 

 

PriedaiAB Ignitis grupe akciju suteikimo taisykles.pdf
AB Ignitis grupe imoniu grupes Atlygio politika.pdf
Pelno nuostoliu paskirstymas_2020.pdf