English Latvian
Publicēts: 2021-12-17 13:14:50 CET
Amber Latvijas balzams
Finanšu kalendārs

Finanšu kalendārs 2022. gadam

AS "Latvijas balzams" paziņo datumus, kad plānots publiskot Sabiedrības finanšu pārskatus par attiecīgajiem periodiem:

·       Nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 2021. gadu: 28.02.2022.

·       Nerevidētais 2022. gada 3 mēnešu starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats: 31.05.2022.

·       Nerevidētais 2022. gada 6 mēnešu starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats: 31.08.2022.

·       Nerevidētais 2022. gada 9 mēnešu starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats: 30.11.2022.

  

AS "Latvijas balzams"

Valdes priekšsēdētājs

Intars Geidāns