Estonian
Avaldatud: 2023-04-28 07:43:01 CEST
Saunum Group
Börsiteade

Saunum Group AS-i aktsiate täiendava avaliku pakkumise teade

Saunum Group AS (registrikood 12765742, edaspidi Saunum) korraldab oma aktsiate täiendava avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Saunumi poolt koostatud pakkumise dokument, mis on kättesaadav Saunumi kodulehel (https://saunum.com/et/pakkumine-2023/). Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 5 miljoni euro üheaastase ajavahemiku jooksul, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti.

Avalikult pakutakse kuni 140 000 aktsiat, Saunum jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 70 000 aktsia võrra, kokku kuni 210 000 aktsiani. Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus 1 106 000  kuni 1 659 000 eurot, plaanitakse kasutada tootearenduse finantseerimiseks, turundus- ja müügitegevuse arendamiseks ja laiendamiseks nii Eestis kui ka valitud eksportturgudel.

Pakkumine korraldatakse üksnes Eestis ja on suunatud Eesti investoritele. Saunum esitab taotluse pakkumise käigus emiteeritavate uute aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North.

 

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 28. aprillil 2023 kell 10.00 ning lõppeb 12. mail 2023 kell 16.00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 7,90 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 7,80 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti väärtpaberite registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Saunumil on üks klass aktsiaid ja pakutavad aktsiad kuuluvad samasse klassi.

 

OLULISED KUUPÄEVAD

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

28. aprill 2023 – Algab pakkumisperiood

12. mai 2023 – Pakkumisperioodi lõpp

15. mai 2023 või sellele lähedane kuupäev – Saunum avaldab pakkumise tulemused

17. mai 2023 või sellele lähedane kuupäev – Uute aktsiate ülekandmine investoritele ja aktsiate eest tasumine

29. mai 2023 või sellele lähedane kuupäev – Uute aktsiatega kauplemise algus Nasdaq Tallinn First Northil 

 

Märkimiskorralduse vorm

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]

Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]

Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]

Väärtpaber: SAUNUM GROUP AKTSIA täiendav 4

ISIN-kood: EE3804019752

Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]

Hind (ühe aktsia kohta): 7,90 eurot

Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]

Vastaspool: Saunum Group AS

Vastaspoole väärtpaberikonto: 99109374703

Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank

Tehingu väärtuspäev: 17.05.2023

Tehingu liik: ost

Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

 

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

 

Henri Lindal

Juhatuse liige

Saunum Group AS

+372 55 560 153

henri.lindal@saunum.com

 

Saunum Group AS on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on saunakeriste, keriste automaatika, sisekliimaseadmete ning välisaunade arendus, tootmine ja müük.   

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.  Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Ühendkuningriigis või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama. Aktsiaid pakutakse ainult pakkumisdokumendi alusel ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele pakkumisdokument on suunatud. Pakkumisdokumendis sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja finantsinformatsioon ning muu informatsioon. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga. Seega peaksid investorid aktsiaid märkima, tuginedes pakkumisdokumendis sisalduvale infole ja mitte üksnes käesolevale teatele tuginedes.