Published: 2020-03-17 14:16:48 CET
Investeringsforeningen Coop Opsparing
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Meddelelse om midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag i Investeringsforeningen Coop Opsparing

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Coop Opsparing har dags dato truffet beslutning om at give mulighed for at øge omkostningerne for emission og indløsning. Beslutningen fremgår af det netop offentliggjorte prospekt.

Beslutningen sker på baggrund af de seneste dages markedsbevægelser, der har medført stor usikkerhed om priser og stor volatilitet i markedet.

Emissionstillæg og indløsningsfradrag vil derfor være som nedenstående:

ISINAfdelingsnavnEmissionstilæg
Før/efter
Indløsningsfradrag
Før/efter
DK0060991495Forsigtig0,15/0,500,15/0,50
DK0060991578Moderat0,15/0,500,15/0,50
DK0060991651Modig0,15/0,500,15/0,50

Når der igen vendes tilbage til emissionstillæg og indløsningsfradrag i henhold til prospektet vil der blive givet meddelelse herom.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Peter Kock på tlf. 3328415.  

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Coop Opsparing

Attachment


2020 03 17 - Coop Opsparing meddelelse om midlertidig forhjelse af tillg og fradrag.pdf