Publicēts: 2013-04-11 12:51:28 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

10. un 11.aprīlī valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts 11.aprīlī)

Trešdien, 10.aprīlī, notika 12 mēnešu valsts vērtspapīru emisija ar dzēšanas termiņu 2014.gada 11.aprīlī.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 37,25 milj. latu, kas 3,725 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 10,0 milj. latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 0,55% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 0,356%.

Ceturtdien, 11.aprīlī  notika valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 12 mēnešu valsts parāda vērtspapīrus par kopējo summu 2,0 milj. latu pēc nominālvērtības

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 4,85  milj. latu. Tādējādi notikušajā izsolē pārdoti valsts parāda vērtspapīri 2,0  milj. latu apmērā.

 

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr.67094324
         Mob.tālr.26499049
         e-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http:// www.kase.gov.lv
         Twitter: @valstskase