Publicēts: 2012-04-26 15:31:50 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Latvijas valsts parādzīmju iekļaušana biržas Parāda vērtspapīru sarakstā

Sākot ar š.g. 2. maiju NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā tiks no jauna iekļauti šādi valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri:

Vērtspapīra ISIN kods LV00005 80058
Emitenta saīsinātais nosaukums LVG
Vērtspapīra dzēšanas datums 27.10.2022.
Nominālvērtība LVL 100
Minimālais tirgojamais nominālais apjoms LVL 100
Iekļaujamo vērtspapīru skaits 81 100
Biržas tirdzniecības kods  * LVGB052522A
Biržas tirdzniecības kods  ** LVGB052522AB


* fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur tiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds Automatch)
** fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur netiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds)

 

         NASDAQ OMX Riga
         Tirdzniecības pakalpojumu departaments
         +371 67 212 431